Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 

 1. Жиленко Т, Мартинова Н, Котух Є Методичні рішення для підвищення результативності вивчення математичних дисциплін студентами спеціальностей «кібербезпека та комп’ютерні науки». НАУКОВИЙ IНФОРМАЦIЙНИЙ ЖУРНАЛ. 2023. 1-2 (110). C. 98-104. DOI: 10.30837/nc.2023.1-2.98.

 

Інші статті

 

 1. Zakharkevich O., Paraska O., Koshevko J., Shvets G., Shvets A., Zhylenko T. Development of a Mobile Application to Study Sewing Techniques for Manufacturing fur and Leather Clothes. Fibres and Textiles in Eastern Europe. 2023. 31. C. 1-10. DOI: 10.2478/ftee-2023-0011. (Scopus та WoS).
 2. Білоус О.А., Говорун Т. П., Берладір Х. В., Ханюков К., Варакін В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.  «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (ISSN 2786-5495 online) № 2,   2023, С.174-182 DOI10.18372/2786-5495.1.17320.

 

Патент

 

 1. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ПРАЦЮЄ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ Пат. 152967 Україна: МПКB23H1/06; B23H9/00; C23C4/067. №u2022 03922; заявл. 2022-10-19; опубл. 2023-05-03, Бюл. № 18.

 

Тези доповіді

 

 1. Білоус О.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ПІДТРИМКИ ПЛАТФОРМИ МІХ СУМДУ.  Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці, 19-20 квітня 2023 року, С.105-106.

 

 1. Білоус О.А, Говорун Т.П., Берладір Х.В., Ханюков К. і Варакін В. Особливості розвитку графічної компетенції студентів. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ФЕЕ :: 2023, С. 183-184.

Стаття-доповідь у матеріалах наукових конференціях

 1. Zhylenko T., Ivanov V., Pavlenko I., Martynova N., Zuban Y., Samokhvalov D. Mobile Applications in Engineering Based on the Technology of Augmented Reality. . 2022. C. 366-376. DOI: 10.1007/978-3-030-79168-1_33. (Scopus)
 2. Кравченко Ю.А,, Кравченко В.О., Ані-Агйей Нана Кваме Використання інформаційних технологій під час викладання фундаментальних дисциплін іноземним студентам // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 423-432.. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. BoScience Publisher.. 2022. C. 10.
 3. Кравченко Ю.А., Кравченко В.О. Віртуальний лабораторний практикум в умовах дистанційного навчання. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 467-474.. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing.. 2022. C. 8.
 4. Кравченко В.О., Кравченко Ю.А. Датчики систем керування на основі анізотропного магніторезистивного ефекту // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 372-380.. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022.. 2022. C. 8.
 5. Кравченко А.О., Кравченко Ю.А, Магніторезистивні датчики та їх застосування // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 274-281.. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 274-281.. 2022. C. 274--281.
 6. Ніколенко Валентина Володимирівна Методика обробки матриць результатів тестів, скоригованих на фактор вгадування. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії. 2022. C. 37-41.
 7. Nikolenko V,V, Methodological aspects of simulators application in the educational process. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ. 2022. C. 86-90.
 8. Гапонова О.П., Жиленко Т.І., Тарельник Н.В., Жиленко О.І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТЕПЛА В СТАЛЬНІЙ ДЕТАЛІ ПІД ЧАС ПОВЕРХНЕВОЇ МОДИФІКАЦІЇ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції 22–23 вересня 2022 р.. 2022. C. 55-60.
 9. Зікратий, Д., Безрук, В., & Жиленко, Т. ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБІНГУ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ПОВЕРХНЕВІ ІНТЕГРАЛИ».. Матеріали конференцій МНЛ, (3 червня 2022 р., м. Львів). 2022. C. 250-251.
 10. Belous О. А., Нovorun Т. P., & Berladir K. V. Debut of first-year students in science - student scientific conference. Actual Problems in the System of Education: General Secondary Education Institution. 2022. 1(2). C. 275–280.
 11. Мартинова Н.С. Актуальність гібридних моделей навчання в університетах Німеччини та України. Звіт наукових публікацій міжнародної Мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції "Світ наукових досліджень". 2022. Випуск 13. C. 120-121.
 12. Турчин А.Д., Жиленко Т.І., Шуда І.О. СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНСПЕКТУ НА ТЕМУ «РЯДИ». «ГРААЛЬ НАУКИ». 2022. 23. C. 24-34.

Стаття у фахових виданнях України Категорії Б

 1. Котух Є.В., Любчак В.О., Мартинова Н.С., Страх О.П., Рябокінь М.В. Налагодження міждисциплінарних зв’язків між математичними дисциплінами у контексті якісної фахової підготовки майбутнього спеціаліста з кібербезпеки. Науковий інформаційний журнал «Новий Колегіум». 2022. № 1-2 (107). C. 85-90. DOI: 10.30837/nc.2022.1-2.85.
 2. Білоус О. А., Кравченко Ю. А., Кравченко В. О. Дистанційні технології в організації асинхронного навчання студентів: виклики, проблеми, рішення. Engineering and Educational Technologies. 2022. 10 (3). C. 53-63. DOI: DOI https://doi.org/10.30929/2307-9770.2022.10.03.05.
 3. О.П. Гапонова, Т. І. Жиленко, Н. В. Тарельник, В. М. Безрук Математичний аналіз впливу теплових процесів на формування покриття під час електроіскрового легування. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». 2022. 74. C. 49-53. DOI: 10.36910/775.24153966.2022.74.7.
 4. О.П. Гапонова, Т. І. Жиленко, Н. В. Тарельник, О.І. Жиленко Математична модель процесу розповсюдження тепла в стальній деталі під час поверхневої модифікації методом електроіскрового легування. Вісник ХНАДУ. 2022. 98. C. 16-22. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2022.98.0.70.

Інші статті

 1. Berladir K.V.; Hovorun T.P.; Rudenko S.G.; Bilous O.A.; Varenyk S.V.; Kravets V.V.; Shvetsov D.V. Mechanically Activated Polytetrafluoroethylene: Morphology and Supramolecular Structure. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2022. 14(1). C. . DOI: 10.21272/jnep.14(1).01030. (Scopus та WoS)
 2. Ivan KOZII, Leonid PLYATSUK, Tetyana ZHYLENKO, Larysa HURETS, Yevhen BATALTSEV, Dmytro SAYENKOV Development of the Turbulent Diffusion Model of Fine Suspended Substances in the Lower Atmosphere Layer. The Materials Science=Medžiagotyra. 2022. 4. C. 7-14. DOI: https://doi.org/10.5755/j02.ms.30223. (Scopus та WoS)
 3. V O Kharchenko, Tianyuan Xin, LuWu, D O Kharchenko, V V Kupriienko and I O Shuda Phase stability and precipitation modeling in neutron irradiated Zr–2% Nb alloy. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2022. 30. C. . DOI: 10.1088/1361-651X/ac8fad. (Scopus та WoS)
 4. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Проблеми порушення академічної доброчесності у наукових дослідженнях.. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових праць учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022). 2022. C. 27-30.
 5. Kharchenko V.O., Xin Tianyuanc, Wu Lu, Kharchenko D.O., Kupriienko V.V., Shuda I.O. Phase stability and precipitation modeling in neutron irradiated Zr-2% Nb alloy. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2022. 30. C. 7. (Scopus та WoS)

Розділ монографії / розділ книги

 1. Базиль О. О., Кравченко Ю. А. Використання інтерактивних методів навчання під час викладання математичних дисциплін. Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи: / за ред. Т. А. Васильєвої, Ю. М. Петрушенка. Суми: Сумський державний університет, 2022. C. 69-85.

Навчальні посібники, підручники

Патент

 1. Спосіб отримання нітридних та/або карбідних (карбонітрідних) зносо - та корозійностійких покриттів Пат. 151782 Україна: МПКC23C 14/24, C23C 14/06. №u202107293; заявл. 2021-12-15; опубл. 2022-09-14, Бюл. № 37.

Тези доповіді

 1. Кравченко Ю.А., Кравченко В.О. Інформаційні технології під час викладання фундаментальних дисциплін іноземним студентам // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 р., м. Суми).- Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152.. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»:: тези доповідей. : Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152., 2022. C. 2.
 2. Кравченко В.О., Кравченко Ю.А. Анізотропний магнітоопір в феромагнітних тонкоплівкових матеріалах. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.: тези доповідей. : 2022. C. 6.
 3. Бачал Іван Олегович Використання матриць у підприємництві Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 4. Алещенко О.С. Межа інформатики та математики // Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 5. Козій І. С., Жиленко Т. І. Розробка моделі синтезу обґрунтованого вибору природоохоронного обладнання. Сучасні технології у промисловому виробництві: тези доповідей. : Суми: СумДУ, 2022. C. 136-137.
 6. Ніколенко Валентина Володимирівна, Лисенко А.Р Інтервальна модель прогнозування потужності електростанції. "Перший крок у науку" матеріали XII студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 2022 р.): тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 149.
 7. Ніколенко Валентина Володимирівна, Жулавський М.С Розв’язання інженерної задачі методами інтервальної математики. Перший крок у науку" матеріали X11 студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій Суми, 2022 р: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 125.
 8. Білоус Олена Анатоліївна, Дебют першокурсників у науці – студентська наукова конференція. VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»: тези доповідей. : НАУ, м. Київ, 2022. C. 68-72.
 9. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Vector-coordinate method in solving physical problems. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ФЕЕ :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 25.
 10. Вilous O., Hovorun Т., Berladir K. Еlectronic remote simulators as a means of organizing extracurricular work of students. Physics. Electronics. Electrical Engineering :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24.
 11. Білоус О.А., Д. В. Пахненко, Говорун Т.П. Моделювання процесу формування багатошарового наплавлення адитивним методом. ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у проми-словому виробництві (СТПВ-2022)»., СумДУ: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 80.
 12. З. А. Бабич, В. О. Штогрін, Т. І. Жиленко Використання веб-квестів під час вивчення дисципліни "Вища математика". Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : Суми : СумДУ, 2022. C. 26-27.
 13. Hovorun Т. Р., Bilous О. А., Khaniukov K. S., Varakin V. O. Application Of Modern Learning Methods For Training Engineering Students. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : 2022. C. 44-46.
 14. Bilous О. А., Hovorun Т. Р., Khaniukov K. S., Berladir K. V. The Use Of Electronic Learning Complexes In The Study Of Engineering And Technical Disciplines. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24-25.
 15. Hovorun T.P., Bilous O.A., Berladir K.V. INFLUENCE OF IMPURITIES IN ALLOY ON WEAR RESISTANCE CHARACTERISTICS. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 72.
 16. Білоус О.А. , Говорун Т.П. , Бурлака А.Ю., Пахненко Д.В., Ханюков К.С., Варакін В.О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛЕВОГО ПОКРИТТЯ. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 74.
 17. О.П. Гапонова, Т. І. Жиленко, Н. В. Тарельник, В. М. Безрук, Н. Р. Голуб МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи», 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк.: тези доповідей. : ІВВ ЛНТУ, 2022. C. 138-139.
 18. Мартинова Н. С., Страх О.П. Інтегро-диференціальна модель захищеності бездротових сенсорних мереж змішаного типу. The 1st International Conference jf Emerging Technology on the Smart Industry and the Internet of Things: тези доповідей. : 2022. C. 50-52.
 19. Сікора Я.В. МАТЕМАТИЧНІ СОФІЗМИ І ПАРАДОКСИ: ВІД РОЗУМІННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. XІІІ студентська конференція «Перший крок у науку», 9-13 травня 2022 р., Суми, Україна: тези доповідей. : 2022. C. 123-124.
 20. Шуда І.О. САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р. / за заг. ред. Л.В.Однодворець. – Суми: Сумський державний університет: тези доповідей. : 2022. C. 13-14.
 21. Бабич З.А., Штогрін В.О., Жиленко Т.І. ВЕБ-КВЕСТ НА ТЕМУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ». IV Міжнародна науково-теоретична конференція «FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE» (23.12.2022, м.Тель-Авів).: тези доповідей. : «SCIENTIA», 2022. C. 35-38.
 22. Володимир Любчак, Наталія Мартинова ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІШАНИМ ФОРМАТОМ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТУ З НІМЕЧЧИНИ. IV Міжнародна науково-практична конференція ІБІТ 2022 "Інформаційна безпека та інформаційні технології": тези доповідей. : м. Львів : Растр-7, 2022., 2022. C. 351-353.

1. Білоус О.А. Впровадження моделі змішаного навчання при вивченні математичних дисциплін / Інженерні та освітні технології. 2020. –Т. 8. № 1. – С. 8–18. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2020.08.01.01.

2. Tetyana Zhylenko, Oksana Zakharkevich, Julia Koshevko and Svitlana Kuleshova PARAMETRIZATION OF THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE TREE OF PILLS EMERGENCE DURING PILLING FORMATION ON TEXTILE MATERIALS. Fibres and Textiles Vlákna a textil. 2020. 27. C. 150-156.

3. Kharchenko, V.O. , Dvornichenko, A.V. , Zhylenko, T.I. Nano-sized islands growth control in plasma-condensate devices. Applied Nanoscience, Online First. 2020. 10(8). C. 2535-2545. DOI: 10.1007 / s13204-019-01091-5.

4. Nicolenko V.  Methodological aspects of using the analysis and synthesis as the basic techniques for the activation of the students' mental activity in the study of mathematics  (Стаття).- 26 міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах європи та азії», університет Григорія Сковороди, м. Переяслав, 30 квітня 2020 р.

 1. Bilous O. Ensuring the Quality of Training Engineers in a Virtual Environment / Hovorun, T.Berladir, K.Dunaeva, M. / Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, стр. 765–774.
 2. Bilous, O.A. Development of alloy resistant in conditions of abrasive wear / Hovorun, T.P.Berladir, K.V.Bilous, O.A.Lyubich, O.I.Vorobiov, S.I. // Functional Materials, 2021, 28(1), стр. 170–177.
 3. T.Zhylenko Assessment of technological capabilities for forming al-c-b system coatings on steel surfaces by electrospark alloying method. Materials. 2021. 14. C. 1-13. DOI: 10.3390/ma14040739.

Статті

 1. Nano-sized islands growth control in plasma-condensate devices / Kharchenko V.O., Dvornichenko, A.V., Zhylenko, T.I. 2019. Springer. Applied Nanoscience, DOI: 10.1007/s13204-019-01091-5.
 2. Numerical Analysis of Surfaces of CoAg Alloy Thin Films - / T.I. Zhylenko, I.O. Shpetnyi, I.O. Shuda. The Fourth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019), 09–13 September 2019 Odessa, Ukraine
 3.  Mathematical Methods for the Analysis of Electrospark Alloying of Metal Surfaces-/ T.I. Zhylenko, O.P. Gaponova, V.B.Tarelnyk. A.C. Hrytsina. The Fourth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019), 09–13 September 2019 Odessa, Ukraine.
 4. Mobile Application to Calculate the Parameters of Top Wear Basic Design / T.I. Zhylenko, A.M. Kudryavtsev, O.V. Zakharkevich. Nauka innov. 2019, 15(3):24-34
 5.  Auto Checker of Higher Mathematics - an Element of Mobile-Cloud Education / Tetyana Zhylenko, Nataliia Martynova and Irina Shuda. The 7th Workshop on Cloud Technologies in Education 2019.
 6. Використання інформаційних технологій під час викладання фундаментальних дисциплін іноземним студентам (фах.вид.) Кравченко Ю. А. та інш. - Фізико-математична освіта, № 4(22) - 2019.

Розташування

Кафедра математичного аналізу
і методів оптимізації:

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Харківська, 116,
Корпус Н; каб.: Н-202, Н-205

Контактна інформація

Телефон: +38 (0542) 68-77-58

Email: info@maimo.sumdu.edu.ua
           maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com