Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2023 р.

(із публікацією матеріалів)

 

 1. Білоус О.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ПІДТРИМКИ ПЛАТФОРМИ МІХ СУМДУ. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці, 19-20 квітня 2023 року, С.105-106.
 2. Білоус О.А, Говорун Т.П., Берладір Х.В., Ханюков К. і Варакін В. Особливості розвитку графічної компетенції студентів. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ФЕЕ : 2023, С. 183-184.

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2022 р.

(із публікацією матеріалів)

 

 1. Кравченко Ю.А., Кравченко В.О. Інформаційні технології під час викладання фундаментальних дисциплін іноземним студентам // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 р., м. Суми).- Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152.. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»:: тези доповідей. : Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152., 2022. C. 2.
 2. Кравченко В.О., Кравченко Ю.А. Анізотропний магнітоопір в феромагнітних тонкоплівкових матеріалах. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.: тези доповідей. : 2022. C. 6.
 3. Бачал Іван Олегович Використання матриць у підприємництві Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 4. Алещенко О.С. Межа інформатики та математики // Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 5. Козій І. С., Жиленко Т. І. Розробка моделі синтезу обґрунтованого вибору природоохоронного обладнання. Сучасні технології у промисловому виробництві: тези доповідей. : Суми: СумДУ, 2022. C. 136-137.
 6. Ніколенко Валентина Володимирівна, Лисенко А.Р Інтервальна модель прогнозування потужності електростанції. "Перший крок у науку" матеріали XII студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 2022 р.): тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 149.
 7. Ніколенко Валентина Володимирівна, Жулавський М.С Розв’язання інженерної задачі методами інтервальної математики. Перший крок у науку" матеріали X11 студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій Суми, 2022 р: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 125.
 8. Білоус Олена Анатоліївна, Дебют першокурсників у науці – студентська наукова конференція. VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»: тези доповідей. : НАУ, м. Київ, 2022. C. 68-72.
 9. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Vector-coordinate method in solving physical problems. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ФЕЕ :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 25.
 10. Вilous O., Hovorun Т., Berladir K. Еlectronic remote simulators as a means of organizing extracurricular work of students.  Electronics. Electrical Engineering :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24.
 11. Білоус О.А., Д. В. Пахненко, Говорун Т.П. Моделювання процесу формування багатошарового наплавлення адитивним методом. ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у проми-словому виробництві (СТПВ-2022)»., СумДУ: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 80.
 12. З. А. Бабич, В. О. Штогрін, Т. І. Жиленко Використання веб-квестів під час вивчення дисципліни "Вища математика". Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : Суми : СумДУ, 2022. C. 26-27.
 13. Hovorun Т. Р., Bilous О. А., Khaniukov K. S., Varakin V. O. Application Of Modern Learning Methods For Training Engineering Students. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : 2022. C. 44-46.
 14. Bilous О. А., Hovorun Т. Р., Khaniukov K. S., Berladir K. V. The Use Of Electronic Learning Complexes In The Study Of Engineering And Technical Disciplines. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24-25.
 15. Hovorun T.P., Bilous O.A., Berladir K.V. INFLUENCE OF IMPURITIES IN ALLOY ON WEAR RESISTANCE CHARACTERISTICS. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 72.
 16. Білоус О.А. , Говорун Т.П. , Бурлака А.Ю., Пахненко Д.В., Ханюков К.С., Варакін В.О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛЕВОГО ПОКРИТТЯ. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 74.
 17. О.П. Гапонова, Т. І. Жиленко, Н. В. Тарельник, В. М. Безрук, Н. Р. Голуб МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи», 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк.: тези доповідей. : ІВВ ЛНТУ, 2022. C. 138-139.
 18. Мартинова Н. С., Страх О.П. Інтегро-диференціальна модель захищеності бездротових сенсорних мереж змішаного типу. The 1st International Conference jf Emerging Technology on the Smart Industry and the Internet of Things: тези доповідей. : 2022. C. 50-52.
 19. Сікора Я.В. МАТЕМАТИЧНІ СОФІЗМИ І ПАРАДОКСИ: ВІД РОЗУМІННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. XІІІ студентська конференція «Перший крок у науку», 9-13 травня 2022 р., Суми, Україна: тези доповідей. : 2022. C. 123-124.
 20. Шуда І.О. САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р. / за заг. ред. Л.В.Однодворець. – Суми: Сумський державний університет: тези доповідей. : 2022. C. 13-14.
 21. Бабич З.А., Штогрін В.О., Жиленко Т.І. ВЕБ-КВЕСТ НА ТЕМУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ». IV Міжнародна науково-теоретична конференція «FORMATIONOFINNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE» (23.12.2022, м.Тель-Авів).: тези доповідей. : «SCIENTIA», 2022. C. 35-38.
 22. Володимир Любчак, Наталія Мартинова ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІШАНИМ ФОРМАТОМ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТУ З НІМЕЧЧИНИ. IV Міжнародна науково-практична конференція ІБІТ 2022 "Інформаційна безпека та інформаційні технології": тези доповідей. : м. Львів : Растр-7, 2022., 2022. C. 351-353.

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2021 р.

(із публікацією матеріалів)

1. Білоус О.А. Освітня платформа МІХ в організації дистанційного навчання  під час карантину / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 15-21 березня 2021 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, с.231.

2. Білоус О.А. Математичні аспекти в задачах фізики / ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (ФЕЕ -2021), 19 - 23 квітня, СумДУ, с. 27.

3. T.Zhylenko, N. Martynova. Mobile Applications in Engineering Based on the Technology of Augmented Reality. Lecture Notes in Mechanical Engineering. C. 366-376. DOI: 10.1007/978-3-030-79168-1_33. 

4.   Жиленко Т.І., Нікітенко К.С.  ЗАСТОСУВАННЯ   PIKTOCHART   ДЛЯ   СТВОРЕННЯ  ІНФОГРАФІКИ  ПРИ    ВИВЧЕННІ   ТЕМИ  КРАТНІ  ІНТЕГРАЛИ  НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Ricerche   scientifiche   e   metodi   della   loro   realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della I Conferenza  scientifica  e pratica  internazionale (T.1), Bologna,May14,2021. Bologna-Vinnytsia: Associazione  Italiana  di  Storia  Urbana& Piattaforma scientifica europea, 2021. С.135.

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2022 р.

(із публікацією матеріалів)

 

 1. Кравченко Ю.А., Кравченко В.О. Інформаційні технології під час викладання фундаментальних дисциплін іноземним студентам // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 р., м. Суми).- Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152.. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»:: тези доповідей. : Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С.151-152., 2022. C. 2.
 2. Кравченко В.О., Кравченко Ю.А. Анізотропний магнітоопір в феромагнітних тонкоплівкових матеріалах. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 601-606.: тези доповідей. : 2022. C. 6.
 3. Бачал Іван Олегович Використання матриць у підприємництві Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.). – С.206: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 4. Алещенко О.С. Межа інформатики та математики // Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148. Матеріали студ. Конф. «Перший крок в науку» (9-13 травня 2022 р.) – С. 148: тези доповідей. : 2022. C. 1.
 5. Козій І. С., Жиленко Т. І. Розробка моделі синтезу обґрунтованого вибору природоохоронного обладнання. Сучасні технології у промисловому виробництві: тези доповідей. : Суми: СумДУ, 2022. C. 136-137.
 6. Ніколенко Валентина Володимирівна, Лисенко А.Р Інтервальна модель прогнозування потужності електростанції. "Перший крок у науку" матеріали XII студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 2022 р.): тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 149.
 7. Ніколенко Валентина Володимирівна, Жулавський М.С Розв’язання інженерної задачі методами інтервальної математики. Перший крок у науку" матеріали X11 студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій Суми, 2022 р: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 125.
 8. Білоус Олена Анатоліївна, Дебют першокурсників у науці – студентська наукова конференція. VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»: тези доповідей. : НАУ, м. Київ, 2022. C. 68-72.
 9. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Vector-coordinate method in solving physical problems. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ФЕЕ :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 25.
 10. Вilous O., Hovorun Т., Berladir K. Еlectronic remote simulators as a means of organizing extracurricular work of students.  Electronics. Electrical Engineering :: 2022: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24.
 11. Білоус О.А., Д. В. Пахненко, Говорун Т.П. Моделювання процесу формування багатошарового наплавлення адитивним методом. ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології у проми-словому виробництві (СТПВ-2022)»., СумДУ: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 80.
 12. З. А. Бабич, В. О. Штогрін, Т. І. Жиленко Використання веб-квестів під час вивчення дисципліни "Вища математика". Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : Суми : СумДУ, 2022. C. 26-27.
 13. Hovorun Т. Р., Bilous О. А., Khaniukov K. S., Varakin V. O. Application Of Modern Learning Methods For Training Engineering Students. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : 2022. C. 44-46.
 14. Bilous О. А., Hovorun Т. Р., Khaniukov K. S., Berladir K. V. The Use Of Electronic Learning Complexes In The Study Of Engineering And Technical Disciplines. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р.: тези доповідей. : СумДУ, 2022. C. 24-25.
 15. Hovorun T.P., Bilous O.A., Berladir K.V. INFLUENCE OF IMPURITIES IN ALLOY ON WEAR RESISTANCE CHARACTERISTICS. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 72.
 16. Білоус О.А. , Говорун Т.П. , Бурлака А.Ю., Пахненко Д.В., Ханюков К.С., Варакін В.О. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛЕВОГО ПОКРИТТЯ. МІЖНАРОДНА «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 23 – 24 грудня 2021 Київ, Україна – 11»: тези доповідей. : Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2022. C. 74.
 17. О.П. Гапонова, Т. І. Жиленко, Н. В. Тарельник, В. М. Безрук, Н. Р. Голуб МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи», 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк.: тези доповідей. : ІВВ ЛНТУ, 2022. C. 138-139.
 18. Мартинова Н. С., Страх О.П. Інтегро-диференціальна модель захищеності бездротових сенсорних мереж змішаного типу. The 1st International Conference jf Emerging Technology on the Smart Industry and the Internet of Things: тези доповідей. : 2022. C. 50-52.
 19. Сікора Я.В. МАТЕМАТИЧНІ СОФІЗМИ І ПАРАДОКСИ: ВІД РОЗУМІННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. XІІІ студентська конференція «Перший крок у науку», 9-13 травня 2022 р., Суми, Україна: тези доповідей. : 2022. C. 123-124.
 20. Шуда І.О. САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: Матеріали ХІ Науково-методичної конференції, м.Суми, 19-20 травня 2022 р. / за заг. ред. Л.В.Однодворець. – Суми: Сумський державний університет: тези доповідей. : 2022. C. 13-14.
 21. Бабич З.А., Штогрін В.О., Жиленко Т.І. ВЕБ-КВЕСТ НА ТЕМУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ». IV Міжнародна науково-теоретична конференція «FORMATIONOFINNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE» (23.12.2022, м.Тель-Авів).: тези доповідей. : «SCIENTIA», 2022. C. 35-38.
 22. Володимир Любчак, Наталія Мартинова ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІШАНИМ ФОРМАТОМ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТУ З НІМЕЧЧИНИ. IV Міжнародна науково-практична конференція ІБІТ 2022 "Інформаційна безпека та інформаційні технології": тези доповідей. : м. Львів : Растр-7, 2022., 2022. C. 351-353.

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2020 р.

(із публікацією матеріалів)

 

1. Білоус О.А. Реалізація міждисциплінарних зв'язків фізики і математики як засіб підвищення якості підготовки фахівців фізико-технічного профілю / Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених  та фахівців «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики» 13-15 квітня 2020 року, СДПУ  ім. Макаренка, м. Суми, с. 9-10.

2. Білоус О.А. Моделювання фізико механічних характеристик металевих поверхонь / Білоус О.А. Говорун Т.П., Хвостенко Р.О., Бурлака А.Ю. / INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  MATERIALS  FOR USE IN EXTREME CONDITIONS – 10 Supported  by Representation of the Polish academy of Sciences in Kyiv 10 – 11 December 2020 С.151-153

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2019 р.

(із публікацією матеріалів)

 

1. Моделирование технологических характеристик процесса производства политетрафторэтилена /Білоус О.А. Лаврик Д.С. (ЕЛ-61), Говорун Т. П.- International scientific and technical conference of young scientists “Innovation Materials and Technologies”, 09 – 11 января 2019 г., г. Минск С. 333.

2. АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСІЯ ТА ДІАГОНАЛІ БАГАТОКУТНИКА / Білоус О.А., Батюк І.М. (10-А клас ССШ№21) - Матеріали X студентської конференції «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, С.87.

3. НАПРУЖЕНИЙ СТАН СЕРЕДОВИЩА ВІД РУХОМОГО НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА / Білоус О.А, Дудник В.В., студент; СумДУ, гр. ЕП-81 - Матеріали X студентської конференції «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, С.96.
 
4. СТИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА / Білоус О.А, Любченко Д.Ю., студентка: СумГУ, гр. ЕЛ-81 - Матеріали X студентської конференції «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, С.98.
 
5. КАРДІОЇДА В ПОЛЯРНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ / Білоус О.А., Гніденко А.В, студентка; СумДУ, гр. ЕЛ-81 - Матеріали X студентської конференції «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, С.110.
 
6. ГЕОМЕТРІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНІ КУТИ НАХИЛУ БРОН / Білоус О.А., Юрченко В.І., студент; СумДУ, гр. EЛ-81 - Матеріали X студентської конференції «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, С.114.
 
7. ELECTRONIC INTERACTIVE CONTENT IN MATHEMATICAL EDUCATION / Білоус О.А. - ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЯ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у закладах вищої освіти: погляд здобувачів вищої освіти і молодих вчених (11-12 квітня 2019 р.)".
 
8. ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ РАБОТИ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ / Білоус О.А., Говорун Т. П.- Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, науці та економіці», 17.04.2019-18.04.2019, м. Київ. 
 
9. МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ НАПЛАВОЧНОГО ПОКРИТТЯ СТІЙКОГО В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ / Білоус О.А., Говорун Т. П., М.В. Балінський - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIALS FOR USE IN EXTREME CONDITIONS – Supported by Representation of the Polish academy of Sciences in Kyiv 6 – 7 December 2018, С.183-184.
 
10. МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ СПЛАВУ СТІЙКОГО ДО АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ / Білоус О.А., Говорун Т. П., Осічев Д.Р. - X Міжнародна науково-технічна конференція Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019: матеріали науково-технічної конференції, 30–31 травня 2019 р., м. Київ , с. 52.
 

11. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ  / Т.І. Жиленко, Є.В .Ільченко Є.В. XХХVIІ Міжнародна інтернет — конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2019 РОКУ» 09 грудня 2019 р. м.Вінниця.

12. Використання мнемонічних технік на заняттях з аналітичної геометрії / Т.І. Жиленко, П.С. Листопад Збірник наукових матеріалів ХХXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Інновації науки ХХІ століття» 18 листопада 2019 року Частина 14 , С.26-28.

13. Використання майнд карток для узагальнення знань з аналітичної геометрії на площині і у просторі /Н.Ю. Нефьодов, Т.І. Жиленко Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2019», м.Чернігів.

14.  Використання онлайн флеш карток на заняттях з вищої математики / Т.І. Жиленко, А.Є Гаркавенко. Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2019», м.Чернігів.

15. Використання елементів тімбілдінгу при вивченні інтегрального числення / А.С. Бондарев Т.І. Жиленко. IV Международная научно-практическая конференция TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 11-13 декабря , София, Болгария.

16. КВЕСТ І ВИЩА МАТЕМАТИКА/ Д.В.Литвиненко, Т.І. Жиленко.  III Международная научно-практическая конференция «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 27-29 ноября 2019 года Осака, Япония.

17. Поверхні другого порядку. Потрійні інтеграли/ Т.І. Жиленко, Н.С. Мартинова. загальноукраїнська конференція  «MATLAB та комп’ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії» .   16 – 17 травня 2019 року – Київ, Україна.

18.  ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ/ Т.І. Жиленко, Н.С. Мартинова. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I – 2019) 20 грудня 2019, Київ. 

19. Шифрування файлів/ А.М. Кудрявцев А.М., Т.І. Жиленко.  X студентська конференція «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, Україна, С.92.

20. Бібліотека для  BLOCKHAIN НА KOTLIN  / А.М. Кудрявцев А.М., Т.І. Жиленко.  X студентська конференція «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, Україна. С .95.

21. HILBERT’S PARADOX OF THE INFINITE HOTEL / A.V. Kharchenko, T.I.Zhylenko. X студентська конференція«Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, Україна, С.100.

22. Код Ріда -Соломона / В.С. Боженко, Т.І. Жиленко. X студентська конференція «Перший крок у науку», 24 лютого 2019 р., Суми, Україна  С.107.

 
 
 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2018 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Statistical Analysis of Aluminized Coatings Obtained by Electrospark Deposition/ Жиленко Т.І., Гапонова О.П. – International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo) 2018,10-14 Sept. 2018.
 2. Mathematical methods for analysis of electrolytic-plasma processing of metals and their corrosion/ Жиленко Т.І., Шуда І.О. – Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties. – Sumy: IEEE, 2018.
 3. Програмний аналіз властивостей тканин/ Колесник М.М., Кудрявцев А.М., Жиленко Т.І. – Науково-технічна конференція «Інфор-матика, математика, автоматика», м. Суми, 5-9 лютого 2018. – Суми: СумДУ, 2018.– С. 214.
 4. Спростування тверджень у вищій математиці–незмінна складова інтелектуального розвитку студентів/ Жиленко Т.І., Гирявенко Д. – ІX студентська конференція «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми, україна. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 135.
 5. М-навчання створення 2D і 3D фігур на площині і у просторі/ Жиленко Т.І., Мартинова Н.С. – ІХ Науково-методична конференція «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів» 17-18 травня 2018 р., Суми, Україна. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – С.22
 6. Features of the organization and implementation of virtual laboratory work/ Білоус О.А., Лободюк О.С., Говорун Т.П., Берладір Х.В. – Матеріали науково-методичної конференції “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів” 17-18 травня, Суми, 2018 Сум ДУ, С. 36.
 7. Nano-sized Pyramidal Pattern Formation during Epitaxial Growth in the Framework of Phase Field Modeling/ Дворниченко А.В., Харченко Д.О., Щокотова О.М., Жиленко Т.І. – Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties. – Sumy: IEEE, 2018. – № 3. – P. 03TFNMC78-5.
 8. Кінетичний аналіз поверхонь, отриманих методом електроіскрового легування./ Жиленко Т.І., Гапонова О.П. – Міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ. 27 – 29 березня 2018 року. Дніпро. Україна – Дніпро: НМетАУ, 2018.– С.15.
 9. Розвиток мислення вищого порядку на заняттях з аналітичної геометрії/ Жиленко Т.І., Боженко В.С. – Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2018» 10-16 грудня 2018 року.
 10. Впровадження технологій змішаного навчання у Сумському державному університеті/ Білоус О.А. – Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві”, Київ, 19-20 квітня 2018 р.
 11. ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН/ Білоус О.А. – Міжнародна науково-практична конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 12-18 березня 2018 року, ЧНУ імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 12. ЛЮДИНА ТА ГРАФИ/ Білоус О.А., Могильних М.А. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 107.
 13. МАТРИЦІ В ПРОГРАМУВАННІ/ Білоус О.А., Фоменко В.О., Шубенко Г.А. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 108.
 14. СПЕКТРОГРАМА НА ОСНОВІ ВІКОННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФУР'Є/ Білоус О.А., Широкоступ Б.Є. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 111.
 15. МАГІЯ ЧИСЕЛ/ Білоус О.А., Козін І.Д. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 121.
 16. МАТЕМАТИКА І МУЗИКА/ Білоус О.А., Шубенко М.М. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 122.
 17. ЗВ'ЯЗОК ГЕОГРАФІЇ ТА МАТЕМАТИКИ/ Білоус О.А., Зоренко Д.Ю. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 134.
 18. КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ/ Білоус О.А., Кравченко П.Е. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 136.
 19. ТЕОРІЯ ІГОР, ІГРИ ДВОХ ОСІБ/ Білоус О.А., Кубах М.А. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 141.
 20. ПЛОСКІ АЛГЕБРАЇЧНІ КРИВІ В НАУЦІ ТА ПРИРОДІ/ Білоус О.А., Рилова А.К., Кулак А.С. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 138.
 21. КРАСА ПРИРОДИ ОЧИМА МАТЕМАТИКИ (ЧИСЛА ФІБОНАЧЧІ)/ Білоус О.А., Демченко А.І. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 141.
 22. ПРИМЕНЕНИЕ МАГИЧЕСКИХ КВАДРАТОВ/ Білоус О.А., Янчук Е.И. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 137.
 23. МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ НАПЛАВОЧНОГО ПОКРИТТЯ СТІЙКОГО В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ/ Білоус О.А., Говорун Т.П., Балінський М.В. – Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 8», 6 – 7 грудня 2018 р. - Київ 2018. -С. 15-16.
 24. Використання інформаційних технологій при підготовці фахівцій енергетичних спеціальностей/ Кравченко Ю.А. – Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 грудня, 2018 - у 2 ч. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. Ч1. - 132 с (с.79)
 25. Автореферентна формула Теппера/ Кравченко Ю.А., Шамонін К. – Матеріали IX студентської конференції «Перший крок у науку», 25 лютого 2018 р., Суми. — С. 126.
 26. Математика в комп’ютерних іграх/ Кравченко Ю.А., Теницька А. – IX студ. Конф. «Перший крок в науку» (25 лютого 2018 р.). – С. 147.
 27. Нелінійні діофантові рівняння/ Ніколенко В.В. – Матеріали IX студентської конференції "Перший крок у науку" факультету електроніки та інформаційних технологій, Суми, 25 лютого 2018 р.
 28. Пути формирования математических компетенций будущего специалиста/ Ніколенко В.В., Ячменьов В.О. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця" м. Суми, 2018 р.,
 29. Можливості. переваги та недоліки змішаного навчання/ Ніколенко В.В. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця" м. Суми, 2018 р.
 30. Технологія змішаного навчання і її застосування у Сумському державному університеті/ Шуда І.О., Захарченко Н.М. – Матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково–методичної конференції: розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо–математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018». –Суми, 2018. – С. 210 – 212.
 31. Features of the Organization and Implementation of Virtual Laboratory Work/ Білоус О.А., Лободюк О.С., Говорун Т.П., Берладір Х.В. – Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів. Матеріали IX Науково-методичної конференції, Суми: Сумський державний університет, 2018
 32. Кінетичний аналіз поверхонь, отриманих методом електроіскрового легування/ Жиленко Т.І., Гапонова О.П. – Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2018: тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 27 – 29 березня 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – с.15.
 33. Паліндроми в математиці/ Шуда І.О., Мисік М.І. – Матеріали IX студентської конференції "Перший крок у науку" факультету електроніки та інформаційних технологій, Суми, 25 лютого 2018 р.

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2017 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Моделювання деформаційної характеристики політетрафторетиленової матриці, Білоус О.А., Лаврик Д.С., IІ Международная научно-практическая конференция «СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ИНДУСТРИЯ 4.0. СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБМЕНА ДАННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ», 22-26 мая 2017 года Сумы – 2017., 2017 р., м. м Суми: СумДУ.
 2. Формування просторового мислення при розв’язку математичних задач: від школи до університету, Білоус О.А., ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», 27 квітня 2017 року. Київ., 2017 р., м. м.Київ.
 3. Оптимізація математичної моделі механічної характеристики полімерного матеріалу, Білоус О.А., Лаврик Д.С., Матеріали та програма науково - технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА: 2017», Суми, 17–20 квітня 2017 року. С. 204, 2017 р., м. м Суми: СумДУ.
 4.  Статистичні оцінки адекватності математичної моделі, Білоус О.А., Грес В.М., Матеріали та програма науково - технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА: 2017», Суми, 17–20 квітня 2017 року. С. 203, 2017 р., м. м Суми: Сумський державний університет.
 5. Аналіз бістабільної конденсації обмінного процесу системи травлення організму, Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 6. Сумісна робота з вищої математики у віртуальному середовищі, Жиленко Т.І., Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення та перспективи розвитку, 2017 р., м. Черкаси.
 7. Змішане навчання побудови поверхонь другого порядку та їх перерізів, Жиленко Т.І., «ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І АНДРГОГІКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» (20-21 листопада 2017 року) 2017, 2017 р., м. Кривий Ріг.
 8. Інтегроване навчання математичної обробки даних, Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М., «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2017) : міжнародна науково-практична конференція, 7-8 грудня 2017 р., м. Суми, 2017 р., м. м. Суми: СДПУ ім. А.С.Макаренка.
 9. Застосування мультифрактального флуктуаційного аналізу для визначення шорсткості тканини, Шуда І.О., Жиленко Т.І., VII Українсько-польські Наукові діалоги, 2017 р., м. Хмельницький.
 10. Використання комп'ютерного моделювання при вивченні наноструктурованих покриттів, Кравченко Ю.А., Теницька А.О., Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 29 листопада 2017 р., 2017 р., м. Суми, Україна.
 11. Моделювання структури пористих покриттів з використанням теорії фракталів, Кравченко Ю.А., Красніков А., Інформатика, математика, автоматика ІМА :: 2017 матеріали та програма науково-технічної конференції (Суми, 17–21 квітня 2017 Інформатика, математика, автоматика ІМА :: 2017 матеріали та програма науково-технічної конференції (Суми, 17–21 квітня 2017 року), 2017 р., м. Суми: Вид-во Суми : м. Суми, СумДУ.
 12. Вебінари – форма дистанційного навчання обдарованих дітей і профорієнтаційної роботи зі школярами, Шуда І.О., Захарченко Н.М., Матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції: розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017», 20171 р., м. Суми.
 13. Електричні властивості матеріалів плівкових омічних контактів на основі Fe, Cu, Cr, Ge, Захарченко Н.М., Однодворець Л.В., Матеріали та програма науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ-2017, 2017 р., м. Суми : вид-во СумДУ.
 14. Coercivity of film materials based on Fe and Ge, Захарченко Н.М., Однодворець Л.В., MATERIALS ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND CHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik), 2017 р., м. Івано-Франківськ: ПрНУ імені Василя Стефаника.
 15. Математична модель визначення температурного поля сферичного середовища, Клименко В.А., Соколов О.С., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 16. Конвективний теплообмін необмеженого циліндричного середовища з зовнішнім середовищем, Клименко В.А., Дудник Б.В., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 17. Температурний стан стержня при конвективному теплообміні з навколишнім середовищем, Клименко В.А., Тихоненко О.Ю., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.

 

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2016 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Расчет температурных полей в составном полубесконечном теле с учетом обобщенного закона Фурье. Ячменев В.А., Николенко В.В., Международная научно-техническая конференция НТУ ХПИ «Энергетические и теплофизические процессы и оборудование», г.Харьков, 2016.
 2. Методологія використання аналізу та синтезу як основних прийомів активізації розумової діяльності при вивченні математики. Ячменьов В.О., Ніколенко В.В. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 3. Методи розвязування діофантових рівнянь. Ніколенко В.В., Синиця О. Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 4. Лінійні діофантові рівняння. Ніколенко В.В., Сенецька К. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 5. Эффективность дистанционного тренажера при изучении математических дисциплин. Билоус Е.А. Материалы XYI Международной конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии», ВГУ, г.Воронеж, 2016.
 6. Особливості застосування дистанційних курсів при вивченні вищої математики. Білоус О.А. Мктеріали науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів», СумДУ, Суми, 2016.
 7. Групові знання в дистанційному математичному курсі. Білоус О.А. Матеріали III Всеукраїнської конференції молодих науковців «Інформаційні технології -2016», м.Київ, 2016.
 8. Гвинтова структура одношарових нанотубуленів. Білоус О.А., Гула О.В. Матеріали науково-технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА:2016», Суми, СумДУ, 2016.
 9. Моделирование характеристик твердости и износостойкости металлических поверхностей. Билоус Е.А., Соловьев С.С.   Международная научно-техническая конференция «Моделирование в технике и экономике», Витебск, ВГТУ, 2016.
 10. Апроксимация гусіаном. Білоус О.А., Отог Д.В., Неклець Г.Г. Матеріали науково-технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА:2016», Суми, СумДУ, 2016.
 11. Зависимость механических характеристик поверхности от состава наплавленного металла. Билоус Е.А.  Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Болгария, г.Варна, Технический университет Варны, 2016.
 12. Модель зависимости механических характеристик поверхности от состава наплавленного металла. Билоус Е. А. Материалы Международной научно-технической конференции «Системи розробки та постановки продукції на виробництво», Суми, СумДУ, 2016.
 13. Моделирование прочностных характеристик активированной политетрафторєтиленовой матрицы. Билоус Е.А. Вторая международная конференция «Деформирование и разрушение композиционных материалов и конструкций», DFCMS-2016,  Москва, 2016.
 14. Наукова конференція як компонент професійної підготовки студентів інженерних спеціальностей. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 15. Види практичної роботи при вивченні дистанційного математичного курсу. Білоус О.А. III Міжнародна конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищий школі», Кропивницький, КДПУ, 2016.
 16. Математика у створенні компьютерних ігор. Білоус О.А., Грес В.М., Черненко В.В.  Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 17. Геометричні форми сонячних батарей. Білоус О.А., Лаврик Д.С. . Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 18. Застосування відкритих засобів навчання при вивченні вищої математики у вищих навчальних закладах. Жиленко Т.І, Захарченко Н.М. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтеренет-конференції «Освітні тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми методології навчання», Харків, 2016.
 19. Застосування матриць до розвязання систем диференціальних рівнянь. Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М. . Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 20. Метод Монте-Карло. Кравченко Ю.А.,  Оттог Д.В.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 21. Фрактальні моделі в науці і природі. Кравченко Ю.А., Однодворець К.С.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 22. Цікаві криві в математиці і техниці. Кравченко Ю.А., Долгов-Гордійчук С.Р. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 23. Співпраця у системі «ЗНО-ВНЗ» як умова поліпшення якості професійної освіти. Шуда І.О., Одарченко Н.І. Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі неперервної освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»,  Київ, НАУ, 2016.
 24. Застосування «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів. Шуда І.О., Одарченко Н.І. Матеріали науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів», Суми, СумДУ, 2016.
 25. Використання овалів Декарта в теорії навігації. Клименко В.А., Соколов О.С. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 26. Теплопроводність при конвективному теплообміні і нелінійній постановці. Клименко В.А., Дударенко В.О. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 27. Температурний стан охолоджуваного сферичного середовища. Клименко В.А., Купріянов Б.Ю. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 28. Температурний стан пластини при теплообміні за законом Ньютона. Клименко В.А., Ярушина Є.В.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 29. Функці\ та їх графіки навколо нас. Захарченко  Н.М., Левченко Т.В. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 30. Золотий перетин і web-дизайн. Захарченко Н.М., Резнікова А.С.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 31. Дослідження впливу рухомих джерел тепла на напружено-деформований стан елементів конструкції. Клименко В.А., Гричаний А.Л.  . Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 32. О некоторых неточностях решения уравнений движения идеальной жидкости. Косторной С.Д. XYI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Суми, 2016.

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2015 р.

(із публікацією матеріалів)

1. Ніколенко В.В., Ячменьов В.О. Методичне забезпечення дистанційного курсу «Вища математика» / В. В. Ніколенко,  В. О. Ячменьов // Матеріали II міжнародної  науково-методичної конференції « Розвиток  інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»,  м. Суми, 2015 р. - С 50-52.

2 Мартинова Н.С. Формування каталогу відкритих електронних навчальних матеріалів з математичних дисциплін / Мартинова Н.С., Дегтяренко В.Г. // Інформаційні технології в освіті. МатеріалиVII Всеукраїнської НПК.- Мелі-тополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015.- С.-180-186.

3. Косторной С.Д. Модель течения идеальной жидкости, учитывающая особенности граничных условий реальной жидкости / С.Д.Косторной // Материали XVII Міжнародного симпозіуму «Методи дискретних особливостей в задачах мат.фізики». – Суми. – 2015.– С.130-134.

4. Використання «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів. Шуда І.О., Одарченко Н.І.  Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу», Суми, СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015.

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2014 р.

(із публікацією матеріалів)

 

1. Борисенко А.А., Драч К.Д. Geometry of hypersurfaces with bounded normal curvature. Korea,The International Congress of Mathematicians, 2014, Short Communications, 2014 р., Seoul, Korea.

2. Борисенко А.А. About cylindricity of Submanifolds with straight line in Minkowsky Space. Serbia, 13th Serbian Mathematical Congress Book of Abstracts, 2014 р., м. Vrnjačka Banja, Serbia.

3. Борисенко А.А. ISOMETRIC IMMERSION OF KÄHLER SUBMANIFOLDS IN THE FORM OF CONVEX SUBMANIFOLDS IN EUCLIDEAN SPACE. Serbia,      Geometrical Seminar Book of Abstracts, 2014 р., м. Vrnjačka Banja, Serbia.

4. Борисенко А.А. Inverse isoperimetric inequality. Book of Abstracts II International Conference «ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS», 2014 р., м. Kharkiv.

5. Борисенко А.А. О строении трехмерных поверхностей с метрикой вращения. Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, 2014 р., м. Суми.

6. Кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Obtaining of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings and Their Research Using X-Ray Methods. Литва, 5-rth International Conference Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications, Kaunas, Lithuania, 2014 р., м. Каунас.

7. Кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Research of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings and Their Obtaining. Польща, X-th International Conference Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, Poland, 2014 р., м. Люблін.

8. кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Structure and Properties of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings. Nanomaterials: Applications and Properties NAP – 2014, 2014 р., м. Суми.

9. Білоус О.А., Одарченко Н.І. ІТ-технології при вивченні математичних дисциплін. Матеріали ІІ Всеукраїнської дистанційної науково- методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу" «ІТМ*плюс - 2014», 2014 р., м.Суми, СДПУ.

10. Білоус О.А. Організація самостійної роботи студентів із застосуванням дистанційних технологій. V Міжвузівська обласна методична конференція “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів”, 2014 р., м. Суми, Вид-во СумДУ.

11. БілоусО.А. Електронний тренажер як засіб підвищення якості математичної освіти. Матеріали X Міжнародної науково-методичної конфе-ренції «Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя», 2014 р., м. Суми, Вид-во СумДУ.

12. Ющенко О.В., Жиленко Т.І., Макашенець М.С.Опис активних речовин в рамках гідродинамічного підходу. Матеріали та програма науково-технічної кон-ференції «Фізика, електроніка, електро-техніка – 2014», 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

13. Ющенко О.В., Жиленко Т.І.Влияние колебаний температуры и осаждаемого потока на процесс квази-равновесной кон-денсации Сборник материалов международных научных чтений им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных ма-териалов»., 2014 р., м. Москва: ИМЕТ РАН.

14. Шуда І.О. Сенс життя - фізика. Творчий шлях заслуженого діяча науки і техніки України, проф. О.І. Олємского. Збірка тез. Школа-семінар “Багатомасштабне моделювання фізичних процесів у конденсованих середовищах”, 2014 р., м. Суми, ІПФ НАН України.

15. Козлова І.І., Лук'яніхін О.В. Сучасні методи захисту інформації.Перший крок у науку : матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, м. Суми, 7 грудня 2014 р., 2014 р., м. Суми.

16. Білоус О.А., Зінченко Д. Отпечаток бога в математике и природе. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

17. Білоус О.А., Шевченко С. Математика и движение космических тел. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

18. Білоус О.А., Рижков О. Золотий перетин. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

19 .Білоус О.А., Милашечкин О. Применение математики в генетике. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

20. Білоус О.А., Кудояр І. Як заощадити електроенергію та власні кошти. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

21. Білоус О.А., Босенко В., Бурда А. Ряд Тейлора в мікрокалькуляторах. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

22. Білоус О.А., Подопригора О. Системи координат у житті. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

23. Білоус О.А., Макоєдов М. Eлементи числової послідовності.Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

24. Білоус О.А., Кононов О. Багатовимірний масив. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

25. Білоус О.А., Васюхно М. Логарифми навколо нас. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

26. Білоус О.А., Пронозов І. Математика у нанотехнологіях. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

27. Ніколенко В.В. Прогностична модель успішності в системі дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця", 2014 р., м. Суми.

28. Ніколенко В.В. Застосування методів теорії нечітких множин при прогнозуванні успішності навчання. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Математика в сучасному технічному університеті", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2014 р., м. Київ

http://matan.kpi.ua/uk/workshops

29. Клименко В.А. Нестационарная теплопроводность изотропной пластины. Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, м. Суми, 7 грудня 2014 р., 2014 р., м. Суми.

30. Шуда І.О., Валенкевич М. Діофантові рівняння. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

31. Шуда І.О., Виноградов М. Стрічка Мебіуса. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

32. Шуда І.О., Шляхетський А. Квантові точки. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

33. Жиленко Т.І. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИИ. XI Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов", 2014 р., м. Москва: ИМЕТ РАН.

34. Жиленко Т.І., Захарченко Н.М., Парієнко В. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА СИСТЕМА ЗНАНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ. X Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", 2014 р., м. Варна-Дніпропетровськ.

35. Жиленко Т.І., Захарченко Н.М. ПЕРСПЕКТИВА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН – ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ. ІІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти-2014», 2014 р., м. Донецьк ДонНУЕТ.

36. Мартинова Н.С., Сотник Я., Овчинніков І. Использование инструментов игрофикации в онлайн обучении. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті", 2014 р., м. Мелітополь.

37. Беда І.М., Клюєв С.Ю. Експериментальні дослідження пружнї сили шпаринного ущільнення довільної довжини. Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

38. Беда І.М., Приходько М. Аналіз нелінійної пружної сили шпаринного ущільнення . Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

39. Кравченко Ю.А., Болдак Л. Впливдуплексной обробки на структурні зміни порошкових покриттів на основі нікелю. Матеріали та програма науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка – 2014», 2014 р., м. Суми.

40. Одарченко Н.І., Абакумов Б., Гриценко Р.Апроксімація диференційованих функцій. "Перший крок у науку". Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, 2014 р., м. Суми.

41. Одарченко Н.І., Басов В. Задачі механіки та фізики у вищій математиці. "Перший крок у науку". Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, р., м. Суми.

42. Кравченко Ю.А., Бабенко А. Защита поверхности материаллов при помощи пленочно-порошковых покрытий. XI Відкритий студентський науково-практичний семінар кафедри фундаментальних і науково-практичних дисциплін "Хімія: наука і практика", 2014 р., м. Шостка.

43. Косторной С.Д., Марченко Л. К., Пузик Р. В.  Новый подход к решению задачи течения идеальной жидкости в криволинейном канале. ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція Сучасні технології в промисловому виробнитстві м. Суми, СумДУ 22-25 квітня 2014 рік, 2014 р., м. м. Суми.

44. Косторной С.Д., Марченко Л. К., Пузик Р. В. 3D моделирование течения жидкости в проточной части лопастных гидравлических машин. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» «MicroCAD-2014». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 2014 р. 

45. Косторной С.Д., Бондарев А. О., Хурсенко И. В., Крупцева Н. Д. Анализ методов решения уравнений Навье-Стокса. ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція Сучасні технології в промисловому виробнитстві м. Суми, СумДУ, 22-25 квітня 2014 рік, 2014 р., м. Суми.

46.  Косторной С.Д., Бондарев А. О., Хурсенко И. В., Крупцева Н. Д. Краткий анализ методов решения уравнений Навье-Стокса.XXII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» «MicroCAD-2014».

47. Ячменьов В.О., С. А. Терновский. Решение начально-краевых задач для уравнений с дробными производными. Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференці, 2014 р., м. Суми.

48 Кравченко Ю.А., Базыль Е.А. Возможности web-сервиса Lectur.ED для создания /. Базыль Е. А., Кравченко Ю. А. // Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика : матери-алы III междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 24 сент. 2014 г.).– Чебоксары: ЦНС «Интерак-тив плюс», 2014. – С. 20–21. 

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2013 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Беда І.М. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 2. Білоус О.А. 13-я Международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании», г.Москва.
 3. Білоус О.А Конференція факультету ЕлІТ «Інформатика, математика, автоматика» СумДУ, м. Суми.
 4. Білоус О.А.  V студентська конференція «Перший крок у науку»,          м. Суми.
 5. Борисенко О.А. Міжнародна конференція з геометрії, топології та викладання геометрії, 9-15 вересня м.Черкаси ( оргкомітет).
 6. Борисенко О.А. Кримська Міжнародна Конференція, м. Судак (Член Програмного комітету).
 7. Борисенко О.А. Міський конкурс робіт  Малої академії наук, Голова оргкомітету.
 8. Борисенко О.А. Обласний конкурс робіт Малої академії наук, Голова  оргкомітету.
 9. Борисенко О.А. International Workshop "Geometry and Symbolic Computations,Abstracts, 2013 р., м. Haifa (Israel).
 10.  Борисенко О.А. International Conference"Differential Geometry and its Applications,Abstracts, 2013 р., м. Brno.
 11.  Борисенко О.А. Coloquium on Differential Geometry andits Applications"Abstracts, 2013 р., м. Debrecen, Hungary.
 12.  Борисенко О.А. Науково-технічна конференція СумДУ, м. Суми.
 13. Жиленко Т.І. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», г. Севастополь.
 14.   Жиленко Т.І. IX Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», м. Варна-Дніпропетровськ.
 15.  Жиленко Т.І. X Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», м. Москва.
 16.  Захарченко Н.М.  IX Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», м. Варна-Дніпропетровськ.
 17.  Захарченко Н.М. 11 відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН), м. Львів.
 18.  Захарченко Н.М. IV міжвузівський круглий стіл "Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві", м. Маріуполь.
 19.  Захарченко Н.М. IX Міжнародна науково-методична конференція (14–15 листопада 2013 року) “Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя”,  м. Суми.
 20.  Клименко В.А. III Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Математика и ее приложения в современной науке», Росія.
 21. Клименко В. А. Конференція факультету ЕлІТ «Інформатика, математика, автоматика» СумДУ, м. Суми.
 22. Клименко В.А. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 23.  Ніколенко В.В. Всеукраїнська науково-практична конференція СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми.
 24.  Ніколенко В.В.V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 25.  Косторний С.Д. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 26.  Кравченко Ю.А. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 27.  Мартинова Н.С.  VII Всеукраїнська студентська наукова конференція, м.Ніжин.
 28.  Малютін К.Г.  IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики», Росія.
 29.  Малютін К.Г. Международная научная конференция «Спектральный анализ и нелинейные задачи», м. Уфа.
 30.  Малютін К.Г.  Thesises of 9th International ISAAC Congress, 2013 р.,     м. Krakow.
 31. Малютін К.Г.  International mathematical conference “Bogolyubov readings DIF-2013. Differential equations, theory of functions and their applications” on the occasion of the 75th anniversary of academician A.M. Samoilenko.
 32.  Малютін К.Г. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 33. Маслов О.П. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспіра.нтів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 34.  Одарченко Н.І.  V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 35. Шуда І.О. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 36.  Шуда І.О. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 37.  Ячменьов В.О. Всеукраїнська науково-практична конференція СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми.
 38. Ячменьов В.О. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 39.  Ячменьов В.О. КММК-2013, м.Судак, Крим.
 40. Ячменьов В.О. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.

 

 
 
 

Розташування

Кафедра математичного аналізу
і методів оптимізації:

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Харківська, 116,
Корпус Н; каб.: Н-202, Н-205

Контактна інформація

Телефон: +38 (0542) 68-77-58

Email: info@maimo.sumdu.edu.ua
           maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com