ДИСЦИПЛІНИ  та СИЛАБУСИ

  2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Денна форма навчання

Шуда І.О. - професорка, д.ф-м.н.

1. Вища математика спец. 102 "Хімія"

2. Алгебра і геометрія спец. 014 "Середня освіта. Фізика"

 

 Білоус О.А. - доц., к.ф-м н.

1ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 171 "Електроніка" 

Електронні інформаційні системи (ЕП) 

2. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 171 "Електроніка" 

Електронні системи та компоненти (ЕС)

3. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

4. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Комп'ютерізовані системи управління та робототехніка (СУ)

5. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Мережеві та Інтернет- технології (ТК)

6. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 153 "Мікро- та наноситемна техніка"

Нанотехнології та біомедичні системи (ФЕ)

7.  Математичний аналіз спец.014 "Середня освіта. Фізика"

 

Кравченко Ю.А. - ст.викл., к.ф-м н.

1. Вища математика спец. 125 "Кібербезпека"

2. Вища математика спец.121 "Кіберспорт"

3. Вища математика  спец.122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

 

Мартинова Н.С. - доцент, ктн.

1. Вища математика спец.  101 "Екологія: Екологія та охорона навколишнього середовища"

2. Вища математика спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

3Математичний аналіз спец.014 "Середня освіта. Фізика"

 

 Вища математика (ТеСЕТ) – лектор – ст.викл. Клименко В.А.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  диф. залік;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

 

 

 

 

 

 

Статистична обробка результатів досліджень та експериментів - Жиленко Т.І.- кфмн, доцент   

Силабус    Робоча програма

Розташування

Кафедра математичного аналізу
і методів оптимізації:

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н; каб.: Н-202, Н-205

Контактна інформація

Телефон: +38 (0542) 68-77-58

Email: info@maimo.sumdu.edu.ua
           maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com