1130 Методичні вказівки з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика". Приклади розв'язування задач: для студ. усіх спец. денної форми навч. / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2006. — 91 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1508.pdf

 

1154 Методичні вказівки з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика": для студ. усіх спец. денної форми навчання / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2006. — 73 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1507.pdf

 

1018 Методичні вказівки з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика": для студ. усіх спец. денної форми навчання / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко, В. В. Ніколенко. — Суми: СумДУ, 2006. — 83 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1510.pdf

 

1979 Завдання до контрольних робіт з курсу "Теорія ймовірностей": для студ. усіх спец. денної форми навч. / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко, Т. І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2008. — 34 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=167083

 

1109 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математична статистика" (використання таблиць) : для студ. усіх спец. денної форми навчання / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2006. — 34 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1511.pdf

 

1257 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Математична статистика" з теми "Точкові і інтервальні оцінки": для студ. механіко-математичного і фізико-техничного факультетів денної форми навчання / Ю. П. Бородай, В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2007. — 62 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2007/m1257.doc

 

2884 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика": для студ. усіх спец. заочної форми навчання / В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2010. — 122 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=275998

 

Курс лекцій з теорії ймовірностей : для студ. усіх спец. денної форми навчання / В. А. Клименко. — Суми: СумДУ, 2012. — 229 с. 
Шифр: 519.21(075.8)    

 

2823 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Теорія ймовірностей і математичної статистики": для студ. спец. 6.050403 "Інженерне матеріалознавство" усіх форм навчання / Н. С. Мартинова. — Суми: СумДУ, 2012. — 70 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=350047

 

3282 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія ймовірностей" на тему "Короткий курс теорії ймовірностей": для студ. усіх спец. денної форми навчання. Ч.1 / В. В. Ніколенко, В. О. Ячменьов. — Суми: СумДУ, 2012. — 97 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=351140

 

3333 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія ймовірностей" на тему "Короткий курс теорії ймовірностей": для студ. усіх спец. денної форми навчання. Ч.2 / В. В. Ніколенко, В. О. Ячменьов. — Суми : СумДУ, 2012. — 46 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=354092

Розташування

Кафедра математичного аналізу
і методів оптимізації:

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н; каб.: Н-202, Н-205

Контактна інформація

Телефон: +38 (0542) 68-77-58

Email: info@maimo.sumdu.edu.ua
           maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com