Методичні вказівки кафедри за 2023 р

1.Прикладні задачі з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / О. А. Білоус, Ю. А. Кравченко. — Суми : СумДУ, 2023. — 248 с.

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8716425

2.5551 Методичні вказівки до проведення практичних занять із теми "Диференціювання функції однієї змінної. Обчислення похідної" з дисципліни "Вища математика" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання / Н. С. Мартинова. — Суми : СумДУ, 2023.— 32 с.

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8728509

3.5602 Методичні вказівки щодо проведення практичних занять із теми "Системи лінійних алгебраїчних рівнянь" з дисципліни "Вища математика" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" і 122 "Комп'ютерні науки" освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання / Н. С. Мартинова, Ю. А. Кравченко. — Суми : СумДУ, 2023. — 23 с.

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8693265

4.5606 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Теорія ймовірностей" [Електронний ресурс] : для студ. інженерних напрямів підготовки всіх форм навчання / О.А.Білоус, В.А.Кліменко. — Суми : СумДУ, 2023.- 32 с.

5.5730 Практикум для проведення практичних занять на тему «Аналітична геометрія на площині та в просторі» з дисципліни «Вища математика» [ Електронний ресурс]: для студ. технічних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання / Н.С. Мартинова. - Суми: СумДУ, 2023. - 44с.

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8920137

6.5731 Практикум для проведення практичних занять на тему «Елементи векторної алгебри» з дисципліни «Вища математика» [ Електронний ресурс]: для студ. технічних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання / Н. С. Мартинова. - Суми: СумДУ, 2023. - 58с.

https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.8920143

  

Методичні вказівки кафедри за 2021 р

1. 4885  Методичні вказівки з курсу "Вища математика". Розділ "Теорія границь, похідна (інфографіка, таблиці та схеми)" [Текст] : для студ. інженерно-технічних спец. усіх форм навчання / Т. І. Жиленко, В. В. Сивоконь. — Суми : СумДУ, 2021. — 11 с.

2. 4886  Методичні вказівки з курсу "Вища математика". Розділ "Векторна алгебра та аналітична геометрія (інфографіка, таблиці та схеми)" [Текст] : для студ. інженерно-технічних спец. усіх форм навчання / Т. І. Жиленко, В. В. Сивоконь. — Суми : СумДУ, 2021. — 11 с.

3. 5091  Методичні вказівки з курсу "Вища математика". Розділ "Диференціальні рівняння (інфографіка, таблиці та схеми)" [Текст] : для студ. інженерно-технічних спец. денної та заочної форм навчання / Т. І. Жиленко. — Суми : СумДУ, 2021. — 8 с.

4. 5021 Методичні вказівки до індивідуального домашнього завдання з теми "Параметричні та полярні рівняння кривих" із курсу "Вища математика" [Електронний ресурс]: для студ. спец.122 "Комп'ютерні науки", 125 "Кібербезпека" денної форми навчання / О.О.Іваненко, Ю.А.Кравченко.- Суми: СумДУ, 2021.- 32 с.

 

 

Методичні вказівки кафедри за 2019 р

1. 4633 Методичні вказівки для практичних робіт на тему "Границя функції" із курсу «Вища математика» /  Мартинова Н.С., Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2019. – 23 с.

2. 4573 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Теорія границь. Основи диференціального числення / І. Г. Голубков, В. А. Клименко, Білоус О.А. – Суми: СумДУ, 2019. – 63 с.

3. 4574 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Елементи лінійної алгебри  / І. Г. Голубков, В. А. Клименко, Білоус О.А. – Суми: СумДУ, 2019. – 23 с.

4. 4575 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії / І. Г. Голубков, В. А. Клименко, Білоус О.А. – Суми: СумДУ, 2019. – 33 с.

 

Методичні вказівки кафедри за 2018 р

 1. Методичні вказівки на тему «Екстремум функції багатьох змінних» із курсу «Вища математика» / Жиленко Т.І., Мартинова Н.С. – Суми: СумДУ, 2018. – 28 с.
 2. Вища математика: конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец.: у 2-х ч. Ч.1 / Жиленко Т.І., Клименко В.А. –  Суми : СумДУ, 2018. – 143 с.
 3. Вища математика: конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец.: у 2-х ч. Ч.2 / Жиленко Т.І., Клименко В.А. –  Суми : СумДУ, 2018. – 116 с.
 4. 4430 Методичні вказівки до розділу «Дроби. Відсотки. Корені» із дисципліни «Математика» для студентів Департаменту міжнародної освіти / Білоус О.А., Кравченко Ю.А., Максименко Ю.М. – Суми: СумДУ, 2018. – 27 с.
 5. 4366 Методичні вказівки до розділу «Рівняння та системи рівнянь» із дисципліни «Математика» для студентів Департаменту міжнародної освіти / Білоус О.А., Кравченко Ю.А., Максименко Ю.М. – Суми: СумДУ, 2018. – 25 с.
 6. Методичні вказівки на тему «Рівняння та системи рівнянь» / Білоус О.А., Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2018. – 26 с.
 7. Методичні вказівки на тему «Тригонометрія» / Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2018. – 56 с.
 8. Методичні вказівки на тему «Похідна та її застосування» / Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2018. – 21 с.
 9. Методичні вказівки на тему «Елементи планіметрії» / Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2018. – 20 с.
 10. Методичні вказівки на тему «Елементи стереометрії»/ Кравченко Ю.А. – Суми: СумДУ, 2018. – 16 с.
 11. Дистанційний курс «Higher mathematics» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології(122)» / Ніколенко В.В. – м. Суми, СумДУ. 2017-2018 р., https://dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2885
 12. Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Криволінійні інтеграли» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання/ Одарченко Н.І., Шуда І.О. – Суми: Вид-во СумДУ, 2018. – 26 с.
 13. Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Ряди» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання/ Одарченко Н.І., Шуда І.О. – Суми: Вид-во СумДУ, 2018. – 10 с.
 14. Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання/ Одарченко Н.І., Шуда І.О. – Суми: Вид-во СумДУ, 2018. – 11 с.
 15. Методичні вказівки на тему «Функція багатьох змінних. Частинні похідні»/ Жиленко Т.І., Мартинова Н.С. – Суми: СумДУ, 2018. – 27 с.
 16. Методичні вказівки на тему «Невизначений інтеграл»/ Мартинова Н.С. – Суми: СумДУ, 2018. – 57 с.

 

 

141 Методические указания и контрольные задания по теме "Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, А. П. Заславец. — Сумы: СумГУ, 2000. — 80 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1295.pdf

 

142 Методические указания и контрольные задания по теме "Дифференциальные уравнения и ряды" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. В. Дудка, И. Н. Беда, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1268.pdf

 

143 Методические указания и контрольные задания по теме "Функции нескольких переменных и интегралы" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. А. Клименко, Ю. П. Бородай, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 75 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1267.pdf

 

Тренінг з вищої математики "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" : для студ. інженер. ф-ту денної форми навч. / Уклад.: Н.І. Одарченко, О.В. Бондар, Т.І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 180 с. Шифр: 51(075.8)

 

694 Методичні вказівки та типові розрахунки для самостійної роботи на тему "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" з курсу "Вища математика": для студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 31 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m694.pdf

 

2359 Методичні вказівки до самостійної роботи "Розв'язання систем диференціальних рівнянь" з курсу "Вища математика": для студ. усіх спец. денної форми навчання / Н. І. Одарченко. — Суми: СумДУ, 2000. — 10 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1012.pdf

 

153 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Теорія границь. Диференційне числення функцій однієї змінної" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2002. — 51с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1264.pdf

 

154 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Функції багатьох змінних" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового ін-ту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2003. — 21 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1265.pdf

588 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Диференціальні рівняння" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії при Сумскому державному університеті / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 35 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m588.pdf

 

1473 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Застосування похідної функції однієї змінної до дослідження функції": для студ. інженерного факультету денної форми навчання. / Н. І. Одарченко, О. В. Бондар, Т. І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 237 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=146446

 

2362 Методические указания и контрольные задания по теме "Ряды" курса "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения /  И. Н. Беда, В. А. Ячменев.  — Сумы: СумГУ, 1998. — 28с. 

 

2619 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Функції багатьох змінних": для студ. інженерних спец. денної форми навч. / Н. С. Мартинова, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми: СумДУ, 2009. — 83 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/2667.pdf

 

1174 Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Вища математика" на тему "Застосування визначеного інтеграла в задачах фізики": для студ. усіх спец. денної форми навчання / В. В. Ніколенко. — Суми: СумДУ, 2006. — 17 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1174.doc

 

798 Методичні вказівки та завдання з курсу "Вища математика" на тему "Границя функції. Неперервність. Похідна": для студ. усіх спец. заочної форми навчання / В. В. Ніколенко, Н. С. Мартинова. — Суми: СумДУ, 2004. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1266.pdf

 

2106 Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних і контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" з теми "Криволінійний інтеграл": для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / В. В. Ніколенко, І. О. Шуда. — Суми: СумДУ, 2008. — 30 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1373.pdf

 

2692 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична геометрія": для студ. інженерних спец. денної форми навчання / Т. В. Завальна, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми : СумДУ, 2009. — 134 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2692.pdf

 

3794 Методичні вказівки до індивідуального домашнього завдання з теми "Лінії, задані рівняннями в полярних координатах та параметрично" з курсу "Вища математика" /Іваненко О.О., Кравченко Ю.А.- Суми, СумДУ, 2014.-  29 с.  
 
 

Навчальний посібник «Обчислення та застосування кратних та криволінійних інтегралів» Білоус О.А., Жиленко Т.І., м.Суми, СумДУ 2017 р. Видавництво СумДУ.

 

4223 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Елементи векторної алгебри" : для студ. інженерних спеціальностей усіх форм навчання Білоус О.А., м. 2017 р. Видавництво СумДУ.

 

4259 Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання, Шуда І.О., Одарченко Н.І., м. 2017 р. СумДУ.

 

4260 Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Інтегральне числення» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання Шуда І.О., Одарченко Н.І., м. 2017 р. СумДУ.

Розташування

Кафедра математичного аналізу
і методів оптимізації:

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Харківська, 116,
Корпус Н; каб.: Н-202, Н-205

Контактна інформація

Телефон: +38 (0542) 68-77-58

Email: info@maimo.sumdu.edu.ua
           maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com