Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Відповіді тренувального тесту ЗНО з математики, який проведений 22 грудня 2013 року

Пропонуємо вам ознайомитись з вірними відповідями на пробне тестування з математики, що пройшло 22 грудня 2013 року в СумДУ.

 

Загальна кількість завдань тесту – 34.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

 

1.  Завдання з вибором однієї правильної відповіді  (№ 1–20).  До кожного завдання подано п’ять варіантів відповіді,  з яких  лише один правильний.  Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 

Правильні відповіді:

 • Завдання 1 В
 • Завдання 2 Г
 • Завдання 3 Б
 • Завдання 4 Г
 • Завдання 5 В
 • Завдання 6 А
 • Завдання 7 Б
 • Завдання 8 Г
 • Завдання 9 Г
 • Завдання 10 Б
 • Завдання 11 Д
 • Завдання 12 В
 • Завдання 13 А
 • Завдання 14 А
 • Завдання 15 Г
 • Завдання 16 В
 • Завдання 17 Г
 • Завдання 18 Г
 • Завдання 19 Д
 • Завдання 20 А

 

2.  Завдання на встановлення відповідності  (логічні пари) (№  21–24).  До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання,  необхідно встановити відповідність інформації,  позначеної цифрами та буквами  (утворити логічні пари).  Завдання вважається виконаним,  якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків  (цифри від  1  до  4)  і  колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

 

Правильні відповіді:

 • Завдання 21: 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-Д.
 • Завдання 22:  1-А; 2-В; 3-Б; 4-Д.
 • Завдання 23: 1-Б; 2-Д; 3-В; 4-Г.
 • Завдання 24:  1-В; 2-Г; 3-Д; 4-А.

 

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–34). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А.

 

Правильні відповіді:

 • Завдання 25:  1) 5;        2) 20.
 • Завдання 26:  1) 2,4;     2) 16,2.
 • Завдання 27:   -3;
 • Завдання 28:   4;
 • Завдання 29:   5;
 • Завдання 30:   6;
 • Завдання 31:   48;
 • Завдання 32:  0,4;   
 • Завдання 33:  4,5;
 • Завдання 34:  -12.

 

Схеми оцінювання завдань тесту з математики у 2014 році:

 

1.  Завдання з вибором однієї правильної відповіді  оцінюється в  0  або  1  тестовий бал:  1  бал,  якщо вказано правильну відповідь;  балів,  якщо вказано неправильну  відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2.  Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)  оцінюється в  0, 1, 2, 3 або  4  тестових бали:  бал за кожну правильно встановлену відповідність  (логічну пару);  0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю  № 25, 26  є  структурованими  і складаються  з двох частин, відповідь до кожної з яких  оцінюється  0  або  1  тестовим  балом.

Якщо  зазначено  обидві  неправильні  відповіді  або завдання взагалі не виконано, учасник  одержує  0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

 

Тестові  завдання  № 27–34  оцінюються  0  або  2  тестовими  балами2  бали,  якщо зазначено правильну  відповідь;  0  балів, якщо зазначено  неправильну відповідь або завдання  взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

 

Максимальна кількість балів,  яку можна набрати,  правильно виконавши всі завдання тесту з математики, – 56.

 

Завантажити розв'язання данного тесту