ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Дисципліни, робочі програми та регламенти

ДИСЦИПЛІНИ  та СИЛАБУСИ

  2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дисципліни по вибору

 

1. Нечіткі множини та м'які обчислення.  Викладач -  кфмн, доцент Жиленко Т.І.

СИЛАБУС

 

Денна форма навчання

 Білоус О.А. - доц., к.ф-м н.

1ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 171 "Електроніка" 

Електронні інформаційні системи (ЕП) 

2. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 171 "Електроніка" 

Електронні системи та компоненти (ЕС)

3. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Електротехнічні системи споживання (ЕТ)

4. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Комп'ютерізовані системи управління та робототехніка (СУ)

5. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Мережеві та Інтернет- технології (ТК)

6. ВИЩА МАТЕМАТИКА спец. 153 "Мікро- та наноситемна техніка"

Нанотехнології та біомедичні системи (ФЕ)

 

 

Кравченко Ю.А. - ст.викл., к.ф-м н.

1. Вища математика спец. 125 "Кібербезпека"

Кібербезпека (КБ)

2. Вища математика  спец.122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

 

 Вища математика (ТеСЕТ) – лектор – ст.викл. Клименко В.А.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  диф. залік;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

 Вища математика –  доц., ктн Мартинова Н.С.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

РОБОЧА ПРОГРАМА

РЕГЛАМЕНТ

 

 Алгебра та геометрія – проф.,  д.фмн Шуда І.О.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,  4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,  4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

 Математичний аналіз –   доц., ктн  Мартинова Н.С..

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 64 год. практики,  4 год. атестації,  ДСК;

     2 семестр –(2 модулі)    -  64 год. лекцій, 64 год. практики,  4 год. атестації,  1 контр. робота,  диф. залік

РОБОЧА ПРОГРАМА

РЕГЛАМЕНТ

 

Статистична обробка результатів досліджень та експериментів - Жиленко Т.І.- кфмн, доцент   

Силабус    Робоча програма