ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2019/2020

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Історія кафедри

Кафедра математичного аналізу і методів оптимізації (МА і МО) була створена 30.06.1995 року ( наказ №124 – І) одночасно зі створенням механіко-математичного факультету СумДУ шляхом реорганізації кафедри вищої математики. Кафедра  є продовжувачем традицій, закладених першими керівниками кафедри вищої математики доц. Іноземцевим Олегом Гнатовичем (10.06.1960 – 10.09.1969), доц. Голубом Абрамом Михайловичем (11.09.1969 – 13.12.1974). В період з 1974 по 1990 р.р. кафедру вищої математики очолював відомий вчений – механік, доктор фізико-математичних наук, професор Фильштинський Леонід Аншелович.

З 1995 по 2016 роки кафедрою математичного аналізу і методів оптимізації керував кандидат фізико-математичних наук, доцент Ячменьов Володимир Олександрович.

З вересня 2016 року кафедру  очолює доктор фізико-математичних наук. доцент Шуда Ірина Олександрівна.

Кафедра проводить широку наукову, методичну і просвітницьку роботу. На сьогоднішній день на кафедрі працюють 9 викладачів, серед них доктор фізико-математичних наук, доцент Шуда І. О та.доктор технічних наук, професор Косторной С. Д.

Наукові інтереси кафедри:

  • Методи оптимізації й чисельні методи в механіці деформованого твердого тіла
  • Математичне моделювання в сучасному гідромашинобудуванні
  • Науково-методичні дослідження в області методики викладання математики в вищій школі

 

З 2014 року щорічно на базі кафедри проводиться  ІІ тур Всеукраїнськой студентської олімпіади з математики .