Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Наукові публікації за 2017 рік

 

1. Actual problems of modern Scitnce: edited by Musial Janusz, Polischuk Oleh, Sorokatji Ruslan: Aplication of Multifractal fluctuation analysis for fabric rounghness determination, Жиленко Т.І., Шуда І.О., м. Bydgoszcz 2017 р. Bydgoszcz-2017. (монографія).

2. Жиленко Т.І. Інтегроване навчання математичної обробки даних / Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М., Чемич О.М. // Фізико-математична освіта – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. –  №14(4).– С. 170-174.

3. Жиленко Т.І. Аналіз використання координатного методу у математиці / Жиленко Т.І., Балаценко К.І. // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. –  Львів-Кельце, 2017. –  С. 363-368.

4. Жиленко Т.І. Застосування мультифрактального флуктуаційного аналізу для визначення шорсткості тканини / Шуда І.О., Жиленко Т.І. // VII Українсько-Польські Наукові діалоги, 18-21 жовтня 2017 р., Хмельниць-кий, Україна. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 136-137.

5. Жиленко Т.І. Змішане навчання побудови поверхонь другого порядку та їх перерізів  // «Професійна педагогіка і андра-гогіка: актуальні питання, досягнення та інновації», 20-21 листопада 2017 року, Кривий Ріг, Україна. – Кривий ріг: КНУ, 2017. – С.49-50.

6. Жиленко Т.І., Шуда І. О Математична модель ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми / Чемич О.М., Чемич М. Д., Жиленко Т.I., Шуда І. О. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень.–Суми: СумДУ, 2017. – №5 (4). –  С. 1066-1076.

7. Мартинова Н.С. Ефективні рішення організації процесу навчання: поєднання друкованих навчальних матеріалів з мобільними системами доповненої реальності / Мартинова Н.С. , Самохвалов Д., Семашко В. // Технічні науки та технології : науковий журнал // Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 3 (9).- С.107-115.

8. Ю.А. Кравченко  Використання для змішаного навчання математичних дисциплін платформи МІХ / О.О. Базиль, О.С. Соколов // Актуальні питання природничо-математичної освіти(Фахове видання). 2017 - № 7-8.- С. 125-130.

9. Косторной С.Д.  Моделирование развития и отрыва пограничного слоя  методом граничных элементов / Косторной С.Д., Н.Д.Мешкова, А.Ю.Хатунцев // Вісник НТУ «ХПІ», 2017, №8 (1230)- С. 92-96.

10. Клименко В.А. Моделювання теплового поля пластини під впливом рухомого джерела тепла / Клименко В.А.,  Білоус Д. О. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, ,– Кам’янець-Подільський, 2017 - Випуск 16 – с. 92 – 104.

11. Білоус О.А. Дослiдження провiдностi полiкристалiчних плiвок з тонким покриттям iз використанням модифiкованої моделi Маядаса–Шатцкеса / Білоус О.А., Чорноус А.М.// Український фізичний журнал, т.62, №2, 132-139 с., 2017 р.

12. Жиленко Т.І. Analysis of the Nanoparticles Ensemble Motion Including Nonextensive Properties / Ющенко О.В., Жиленко Т.І., Руденко М.А.// Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2017),  № 01NNPT10-1, 2017 р.

13.Ніколенко В.В., Ячменьов В.О. К вопросу о содержании математического образования в вузе на современном этапе / Ніколенко В.В., Ячменьов В.О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця" м. Суми 2017, т.1,  100 с., 2017 р.

14. Ніколенко В.В. Умови ефективності використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця" м. Суми 2017, т.2,  79 с., 2017 р.

15. Жиленко Т.І. Синхронне і асинхронне електронне навчання математичних дисциплін / Management of higher education quality: problems and prospects [collectoin of scientific papers; edited Victor Oliynyk],  16 с., 2017 р.

16. Жиленко Т.І., Шуда І.О. Фрактальный анализ тканей / Жиленко Т.І., Шуда І.О., Кудрявцев А.М. // «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» Міжнародний науковий журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus, т.1, №14, 238 с., 2017 р.

17. Жиленко Т.І. Застосування модуля числа при розв’язанні математичних завдань у загальноосвітній школі / ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» Збірник наукових праць, т., №3, 49 с., 2017р.

18. Жиленко Т.І. Нетрадиційні методи навчання вищої математики / Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus, т.1, №13, 208 с., 2017 р.

19. Шуда І.О. Aninfluence of vacancies and elastic deformation coupling onto phase decomposition of binary systems /  Physica Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, т.486, №, 497 с., 2017 р.