Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Наукові публікації за 2016 рік

 1. Ячменьов В.О., Ніколенко В.В. Лінійні діофантові рівняння / підр./ Суми, видавництво МАН, 2016.
 2. Ячменьов В.О., Ніколенко В.В. Збірник задач з математики «Математична олімпіада -2015» (за матеріалами другог етапу олімпіади з математики серед студентів вищих технічних навчальних закладів України) Суми, вид-во СумДУ, 2016.
 3. Білоус О.А. 4061. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Математичний аналіз» . Розділ «Диференціальне числення. Правила диференціювання. Похідні функцій різних видів». Суми, СумДУ, 2016.
 4. Ячменьов В.О., Ніколенко В.В. Расчет температурных полей в составном полубесконечном теле с учетом обобщенного закона Фурье. Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування», №10(1182), м. Харків, НТУ «ХПІ», 2016.
 5. Білоус О.А. Види практичної роботи при вивченні дистанційного математичного курсу. «Наукові записки.- Випуск 10 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти» -Кіровоград,: РВВ КДПУ ім. В.Віниченка, №10, 7 с., 2016.
 6. Білоус О.А. Двумерная гауссова функция в моделировании механических характеристик наплавленного металла. «Проблеми та перспективи розвитку науки початку третього тисячеліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький,  2016.
 7. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Дистанційний поточний контроль знань студентів при вивченні математичних дисциплін // Збірник наукових робіт «Актуальні питання природничо-математичної освіти», Суми, СДПУ, №8, 2016.
 8. Жиленко Т.І.  «Математичний аналіз» як елемент відкритих освітніх ресурсів /Т.І. Жиленко // Інформаційні технології в професійній діяльності. Електронний збірник наукових праць – 2016. № 10. – 24(9).
 9. Захарченко Н.М. Оцінювання навчальних досягнень студентів технічних університетів як педагогічна проблема / Н. М. Захарченко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2016. – Вип. 1(8). – С. 43 – 46.
 10. Мартинова Н.С., Захарченко Н.М. Використання системи дистанційного навчання для підготовки до ЗНО з математики / Мартинова Н. С., Захарченко Н. М., Ланчинський В. І.// Інформаційні технології в освіті та науці. Зб. наук.пр. – Мелітополь. : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – Випуск 8.  - С. 189-191.
 11. Одарченко Н.І., Захарченко Н.М. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / Чашечникова О.С. , Одарченко Н.І., Захарченко Н.М.// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми: СумДПУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 440-449.
 12. Zhilenko T. Collective Effects in the Rotational Motion of Nanoparticles Ensemble / Yushenko O.V.,  Zhilenko T., Rudenko M.  // 6th International Conference on Nanomaterials Applications and Properties (NAP), T.1, №6, 01NNPT05-1, 2016.
 13. Шуда І.О. Застосування інтерактивних технологій у вивченні математичних дисциплін студентами ВНЗ.  Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти / за ред. В.П.Андрущенка; Мін-во освіти і науки УкраїниЮ Нац. Пед ун-т ім. М.П. Драгоманова – Тематичний випуск: збірник наукових статей, №101, 101 с., 2016.