Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Наукові публікації за 2011 рік

 1. Малютин К. Г. Индикатор дельта-субгармонической функции в полуплоскости. / Малютин К. Г.,  Садык Н.М. //  Уфимский математический журнал. Том 3. № 4, 2011. – С. 86-94.
 2. Одарченко Н. І.  Організація контрольно-оцінювальної діяльності студентів з математичних дисциплін у сучасних умовах. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал №1(11), 2011.
 3. Одарченко Н. І.  Система тестування в математичних дисциплінах СумДУ. Гуманізація навчально-виховного процесу.// Збірник наукових праць, СумДУ, Суми, 2011.
 4. Одарченко Н. И.  Модели  и технологии развития предприятий: эволюционный подход.// Развитие бизнеса и предпринимательства. Сборник статей, Курск, 2011.
 5. Косторной С.Д. Компьютерное проектирование проточной части центробежных насосов. /Косторной С.Д., Чаплигін О.О., Косторной А.С. // Теория и практика насосо- и компрессоростроения: монография / под ред. В.А. Марцинковского, И.Б. Твердохлеба, Е.Н. Савченко. – Сумы: Сумский государственный университет, 2011, -С. 199-208.
 6. О некоторых неточностях в курсах технической гидромеханики при интегрировании уравнений движения идеальной жидкости. / Косторной С.Д., Мартынова Н.С. // Вісник Сумського державного університету, вип. 4, 2011, С. 7-14.
 7. Беда І. М. Рух рідини в кільцевих каналах шпарових ущільнень./ Беда І.М., Беда О.І.// Вісник СумДУ 2011, С.26-33.
 8. Контроль та оцінювання навчальних досягнень в рамках модульної системи навчання / Захарченко Н. М., Білоус О. А.// Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІ: Видавничій відділ НМетАУ, 2011.- 409с. С.59-64.
 9. Жиленко Т. І. Исследование условий самоорганизованного перехода в бистабильный режим квазиравновесной конденсации и разборки поверхности / А. И. Олемской, О. В. Ющенко,  Т. И. Жиленко // Физика твердого тела. -- 2011. -- T. 53, № 4. -- С. 789--796.(0.7).
 10. Жиленко Т. І. Дослідження умов ієрархічної конденсації поблизу фазової рівноваги / О. І. Олємской, О. В. Ющенко,  Т. І. Жиленко // Український фізичний журнал. -- 2011. -- Т. 56, № 5. -- C. 475--484.(0.25).
 11. Мартинова Н.С. Шовкопляс О.А. Математичні дисципліни в системі дистанційної освіти СумДУ  Ж. // Управляющие системы и машины.-  Киев, 2011. - №6.-  С.68-71.