Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Наукові публікації за 2010 рік

 1. Малютін К. Г. Модель управління банком на основі активного прогнозування ./  Малютін К. Г., Малютіна Т.І. //  Вісник університету банківської справи НБУ. –  2010–  № 1(7).– С. 244–248.
 2. Malyutin К. Some properties of an indicator of a function of completely regular gamma-growth in the half-plane .//  University of Istanbul Faculty of Science the Journal of Mathematics, Physics and Astronomy, New Series. – 2010. – Vol. 3, 2008-2009. – P.179 – 188.
 3. Клименко В. А. Об эффекте торможения трещин в анизотропных телах путем заклеивания. // Мат. форум, т. 4, Исследования по математическому анализу и его приложения, ВНЦ-РАН и РСО, Владикавказ, 2010, С. 64-71.
 4. Одарченко Н. І.  Деякі питання методики організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін. Дидактика математики: проблеми і дослідження .// Міжнародний збірник наукових робіт, Донецьк, 2010.
 5. Одарченко Н. І.  Порівняльний аналіз якості знань абітурієнтів і результатів навчання математичних спеціальностей ВНЗ – важливий крок до створення стандартів освіти. // Вісник Черкаського Університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 164, Черкаси, 2010.
 6. Косторной С.Д. Проектирование спиральных отводов центробежных насосов трапециидальной формы со скругленными углами. / Косторной С.Д., Чаплигін О.О. // Вісник Сумського державного університету, серія Технічні науки, 2010. -№3, т.1. С. 105-115.
 7. Косторной С.Д. Автоматизированный расчет меридианного равноскоростного и потенциального потоков в осесимметричных каналах произвольной формы. / Косторной С.Д., Чаплигін О.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету, сер. «Механізація та автоматизація виробничих процесів», вип.2(22), 2010, С. 161-168.
 8. Беда І. М. Балансування відцентрової машини./ Беда І.М., Беда О.І.// Вісник СумДУ 2010, С.68-73
 9. Жиленко Т. І. Исследование кинетики квазиравновесной конденсации методом фазовой плоскости / А. И. Олемской, О. В. Ющенко,  Т. И. Жиленко, Н. В. Проданов // Металлофизика и новейшие технологии. -- 2010. -- T. 32, № 11. -- С. 1555--1569.(0.15)
 10. Жиленко Т. І.  Прерывистая кинетики квазиравновесной конденсации / А. И. Олемской, О. В. Ющенко,  Т. И. Жиленко // Журнал нано- та електронної фізики. -- 2010. -- T. 2, № 3. -- С. 87--95.(0.01)
 11. Впровадження дистанційних технологій в навчальний процес / Захарченко Н. М., Білоус О. А., Завальна Т. В. // Теорія та методика електронного навчання: збірник  наукових праць. Випуск Ш.- Кривий Ріг: Видавничій відділ НМетАУ, 2010.
 12. Методологія підвищення рівня самостійної роботи студентів при оволодінні матеріалом та стратегічна роль викладача в цьому процесі / Ніколенко В. В., Ячменьов В. О.// Нові технології навчання, №62, Київ, 2010.