Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Наукові публікації за 2009 рік

  1. Malyutin К. Inverse formulae for Fourier coefficients of delta-subharmonic functions in a half-plane .// Matematychni Studii. - 2009. - V. 32, No 2. –   P. 132 – 138.
  2. Малютин К. Г. Модифицированный метод Джонса  для решения задач кратной интерполяции в полуплоскости. //  Математический форум. Т. 3. Исследования по математическому анализу / отв. ред. Коробейник Ю.Ф. и Кусраев А.Г. – Владикав-каз: ВНЦ РАН и РСО-А, 2009. – С. 143-164. – (Итоги науки. ЮФО).
  3. Одарченко Н. І. Кредитно-модульні технології навчання: їх завдання у підвищенні якості освіти.// Вісник Черкаського Університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 125, Черкаси, 2009.
  4. Одарченко Н. І. Деякі питання методики досягнення обов’язкових результатів навчання при вивченні математичних дисциплін за кредитно-модульними технологіями. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. Випуск 4, Київ, 2009.
  5. Шуда И.А. Мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем / А.И. Олемской, В.Н. Борисюк, И.А. Шуда, А.А. Багдасарян // Ж. нано- та електрон. фіз. – 2009. – Т. 1, № 3. – С. 82–88.
  6. Шуда И.А. Моделювання фазового простору сложных систем / О.I. Олємской, В.М. Борисюк, I.О. Шуда // Журн. фiз. досл. – 2009. – Т. 13, № 2. – C. 2002 – 2010.
  7. Шуда И.А. Исследование мультифрактальной поверхности тонких пленок, полученных методом магнетронного распыления / А.И. Олемской, В.И. Перекрестов, В.Н. Борисюк, И.А. Шуда, А.А. Мокренко // Металлофиз. новейшие технол. – 2009. – Т. 31, № 11. – С. 1505 – 1518.
  8. Шуда И.А. Модель изменения структуры аморфных и многокомпонентных тонких пленок под воздействием импульсной фотонной обработки / А.И. Олемской, И.А. Шуда, Е.В. Шведов // Металлофиз. новейшие технол. – 2009. – Т. 31, № 12. – С. 1653 – 1668.