ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2019/2020

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

В даний час одним з напрямків наукової діяльності професора кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Сумського державного університету Малютіна Костянтина Генадієвича (персональный сайт) є дослідження в галузі математичного аналізу. Проводяться дослідження у класах дельта-субгармонійних (мероморфних) функцій у верхній півплощині комплексного змінного. Досліджуються класи функцій цілком регулярного зростання відносно деякої функції зростання, що є розвиненням теорії Левіна-Пфлюгера цілих функцій цілком регулярного зростання для дельта-субгармонійних (мероморфних) функцій у верхній півплощині, досліджуються зв’язки між різними видами збіжності послідовностей субгармонійних функцій у верхній півплощині, а також зв’язки між коефіцієнтами Фур’є мероморфних у верхній півплощині функцій та інтерполяційними задачами аналізу, зв’язки між розподілом нулів дзета-функції Рімана та її коефіцієнтами Фур’є.

Дослідження проводяться в рамках держбюджетної теми «Методи теорії функцій комплексних змінних та їх застосування», номер державної реєстрації 0110U001399, та теми на замовлення міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Дослідження властивостей дельта-субгармонійних та мероморфних  функцій, ряди Фур’є», номер державної реєстрації 0110U001399. З 2010 р. при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.