Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Рекомендована література

Матеріали з курсу "Вищої математики" 

(заочне)

 Лекція 1.  Лекція 2. Лекція 3. Лекція 4. Лекція 5. Лекція 6.  Лекція 7Лекція 8.

 

 

 

 

Матеріали до курсу "Математичний аналіз" 

(гр СФ-..)

 

1. Іваненко О.О., Іваненко Т.В. Курс лекцій з математичного аналізу. - Суми, СумДУ, 2010. -  534 с.

2-4. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике / под ред А.П.Рябушко. - Минск: Вышэйшая школа, 1991.- Т1, Т2, Т3.

4. Лекції з матматичного аналізу. Матеріали до 1 модулю

 

 

 

Матеріали до теми "Кратні інтеграли"

 

1. Подвійний інтеграл

2. Потрійний інтеграл

 

 

 

 

 

Матеріали з курсу "Вищої математики" 

 Елементи лінійної алгебри

 Тема 1.  Матриці

 Тема 2.  Визначники

Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Тема 4. Вектори

Тема 5. Аналітична геометрія на площині

             Коротко_пряма_на _площині 

Тема 6. Аналітична геометрія в просторі

Тема 7. Функції. Основні поняття. Границі функції

              Графіки елементарних функцій

Тема 8. Диференціальне числення функції однієї змінної

Тема 9. Застосування диференціального числення до дослідження функції однієї змінної

Тема 10. Функції багатьох змінних

Тема 11. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

Тема 12. Інтегральне числення. Визначений інтеграл

Тема 13. Застосування визначеного інтеграла