Студентський гурток з математики

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики»

 

1. Матеріали олімпіади - 2019:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

2. Матеріали олімпіади - 2018:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С

3. Матеріали олімпіади - 2017:

  - категорія М

  - категорія Т

  - категорія С

4. Матеріали олімпіади - 2016:

- категорія М

- категорія Т

- категорія С 

5. Матеріали олімпіади -2015

6. Матеріали олімпіади - 2014

 

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Відбулася конференція "Перший крок у науку"

7 грудня 2014 р. відбулася щорічна студентська конференція "Перший крок  у науку".

Від кафедри матемаичного анлізу і методів оптимізації в роботі конференції прийняли участь:

Секція "Математика. Математична фізика. Компютерні науки."
1. Отпечаток бога в математике и природе. Ст. Зинченко Д., гр. ЕЛ-42 (кер. Білоус О.А.)
2. Математика и движение космических тел. Ст. Шевченко С., гр.ФЕ-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
3. Золотой перетин. Ст. Рижков О., гр. ЕП-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
4. Геометричне моделювання еволюційних процесів. Ст. Романенко Т., гр. ІН-41 (кер. доц. Ячменьов В.О.)
5. Применение математики в генетике. Ст. Милашечкин О., гр. ФЄ-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
6. Діофантові рівняння. Ст. Валенкевич М., гр. ІН-41 (кер. доц. Шуда І.О.)
7. Стрічка Мебіуса. Ст. Виноградов М., гр. ІН-41 (кер. доц. Шуда І.О.)
8. Як заощадити електроенергію та власні кошти. Ст. Кудояр І., гр. ЕЛ-42 (кер. доц. Білоус О.А.)
9. Ряд Тейлора в мікрокалькуляторах. Ст. Босенко В., Бурда А., гр. ЕП-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
10. Задачі із фізики та механіки, що розв'язуються у математиному аналізі. Ст. Басов В., гр. І-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
11. Системи координат у житті. Ст. Подопригора О., гр. ЕЛ-43 (кер. доц. Білоус О.А)
12. Єлементи числової послідовності. Ст. Макоєдов М., гр. ЕЛ-42 (кер. доц. Білоус О.А.)
13. Багатовимірний масив. Ст. Кононов О., гр. ЕС-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
14. Логарифми навколо нас. Ст. Васюхно М., гр. ЕЛ-43 (кер. доц. Білоус О.А.)
15. Математика у нанотехнологіях. Ст. Пронозов І., гр. ФЕ-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
16. Золотий переріз. Ст. Клок О., гр. ЕС-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
17. Аналіз сигналу математичним апаратом рядів Фур'є. Ст. Куліжко В., гр. ФЕ-31 (кер. доц. Білоус О.А)
18. Золотой перетин: властивості і функції. Ст. Гапон В., гр. ФЕ-31 (кер. доц. Білоус О.А.)
19. Множина Мандельброта. Фрактал. Ст. Фролов А., гр. ЕЛ-42 (кер. доц. Білоус О.А.)
20. Нестационарная теплопроводность изотропной пластины. Ст. Бабак Б., гр. ІТ-31 (кер. ст. викл. Клименко В.А.)
21. Моделювання контура лісової пожежі. Ст. Білоус Д., гр. ПМ-41 (кер. доц. Беда І.М.)
22. Апроксимація довільної диференційованої функції відрізками прямих. Ст. Абакумов Б., Гриценко Р., гр. І-43 (кер. доц. Одарчнеко. Н.І.)

Секція "Фізика Всесвіту. Ядерна фізика."
1. Квантові точки. Ст. Шляхетський А., гр. ІН-41 (кер. доц. Шуда І.О.)

Щиро вітаємо переможців - студентів групи ІН-41 Віноградова Максима та Валенкевич Марію  за зайняті перше та третє місця і бажаємо подальших успіхів!