ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2018/2019

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Дисципліни, робочі програми та регламенти

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ МА І МО,  2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Денна форма навчання

1. Вища математика (ТеСЕТ, гр. І-82, ІМ-81, МБ-81) – лектор – доц. Одарченко Н.І.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  диф. залік;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 48 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

 

2. Вища математика (ЕлІТ, гр. ЕЛ-81, ЕЛ-82, СУ-81,  ЕТ-81,  ТК-81) – лектор – доц. Білоус О.А.

     1 семестр – (2 модулі)    -  48 год. лекцій, 80 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

     2 семестр – (2 модулі)    -  40 год. лекцій, 72 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

 

3. Вища математика – (ЕлІТ, гр. ІН-81, ІН-82, ІТ-81, КБ-81) – лектор – ст.викл. Кравченко Ю.А.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 64 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 64 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК

 

4. Вища математика – (ЕлІТ, гр. ІН-85 а, англ. мовою) – лектор – ст.викл. Жиленко Т.І.   

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 64 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 64 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

 

5. Вища математика – (ТеСЕТ, гр. ТС-81) – лектор – доц. Мартинова Н.С.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

 

6. Алгебра та геометрія – (ЕлІТ, гр. ФС-81) – лектор – доц. Шуда І.О.

     1 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,  8 год. індив. заняття,  4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

     2 семестр – (2 модулі)    -  32 год. лекцій, 32 год. практики,  8 год. індив. заняття,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  ДСК;

 

7. Математичний аналіз – (ЕлІТ, гр. ФС-81) – лектор –.

     2 семестр –(2 модулі)    -  64 год. лекцій, 64 год. практики,  8 год. індив. занять,   4 год. атестації,  1 контр. робота,  диф. залік;

 

8. Статистична обробка результатів досліджень та експериментів  – (ТеСЕТ, гр. ТСм-81) – лектор – Ячменьов В.О.

     2 семестр –(1 модуль)    -  16 год. лекцій, 16 год. практики,   2 год. атестації,  1 контр. робота,  диф.залік

 

 

Заочна форма навчання

1. Вища математика ( гр. ІМз-81С, МБз-81С) – лектор – Одарченко Н.І.

     1 семестр –  8 год. лекцій, 16 год. практики,   1 розр. робота,  диф. залік;

     2 семестр –   8 год. лекцій, 6 год. практики,   1 контр. робота,  іспит.

 

2. Вища математика ( гр. ЕТз-81С) – лектор – Одарченко Н.І.

     1 семестр –  8 год. лекцій, 6 год. практики,   1 контр. робота,  іспит;

     2 семестр –  8 год. лекцій, 6 год. практики,   1 контр. робота,  іспит.

 

3.  Вища математика ( гр. КНз-81С) – лектор – Шуда І.О.

     1 семестр –  6 год. лекцій, 8 год. практики,   1 контр. робота,  іспит;

     2 семестр –  6 год. лекцій, 8 год. практики,   1 контр. робота,  іспит.

 

4. Вища математика – ( гр. ОСз-81С ) – лектор – Мартинова Н.С.   

     1 семестр –  4 год. лекцій, 4 год. практики,   1 контр. робота,  іспит.

 

5.  Статистична обробка результатів досліджень та експериментів  – ( гр. ЕКмз-81С) – лектор – Ячменьов В.О.

     2 семестр –  8 год. лекцій, 8 год. практики,    1 контр. робота,  диф.залік;

 

 

 

Дистанційна форма навчання

        

Дисципліна

Викладач

Напрям

Вища математика

 

Кравченко Юлія Анатоліївна

 

КНдн-81

Екдн-81

Судн-81

 

 

Регламенти дисциплін за напрямами підготовки:

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

14 Електрична інженерія

18 Виробництво та технології

6.171 Електроника

6.172 Телекомунікації та радіотехніка

6.141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

6.151 Автоматизація та  комп'ютерно-інтегровані технології

6.153 Мікро-та наносистемна техніка

0502 Автоматика та управління

 

Робочі програми за напрямами підготовки:

141.00.01-02  Комп'ютерізовані системи в електроенергетиці

18 Виробництво та технології 

15 Автоматизація та приладобудування

14 Електрична інженерія

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

10 Природничі науки (101 Екологія, магістри)