ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2017/2018

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Вища математика

141 Методические указания и контрольные задания по теме "Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, А. П. Заславец. — Сумы: СумГУ, 2000. — 80 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1295.pdf

 

142 Методические указания и контрольные задания по теме "Дифференциальные уравнения и ряды" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. В. Дудка, И. Н. Беда, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1268.pdf

 

143 Методические указания и контрольные задания по теме "Функции нескольких переменных и интегралы" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. А. Клименко, Ю. П. Бородай, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 75 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1267.pdf

 

Тренінг з вищої математики "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" : для студ. інженер. ф-ту денної форми навч. / Уклад.: Н.І. Одарченко, О.В. Бондар, Т.І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 180 с. Шифр: 51(075.8)

 

694 Методичні вказівки та типові розрахунки для самостійної роботи на тему "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" з курсу "Вища математика": для студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 31 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m694.pdf

 

2359 Методичні вказівки до самостійної роботи "Розв'язання систем диференціальних рівнянь" з курсу "Вища математика": для студ. усіх спец. денної форми навчання / Н. І. Одарченко. — Суми: СумДУ, 2000. — 10 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1012.pdf

 

153 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Теорія границь. Диференційне числення функцій однієї змінної" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2002. — 51с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1264.pdf

 

154 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Функції багатьох змінних" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового ін-ту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2003. — 21 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1265.pdf

588 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Диференціальні рівняння" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії при Сумскому державному університеті / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 35 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m588.pdf

 

1473 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Застосування похідної функції однієї змінної до дослідження функції": для студ. інженерного факультету денної форми навчання. / Н. І. Одарченко, О. В. Бондар, Т. І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 237 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=146446

 

2362 Методические указания и контрольные задания по теме "Ряды" курса "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения /  И. Н. Беда, В. А. Ячменев.  — Сумы: СумГУ, 1998. — 28с. 

 

2619 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Функції багатьох змінних": для студ. інженерних спец. денної форми навч. / Н. С. Мартинова, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми: СумДУ, 2009. — 83 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/2667.pdf

 

1174 Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Вища математика" на тему "Застосування визначеного інтеграла в задачах фізики": для студ. усіх спец. денної форми навчання / В. В. Ніколенко. — Суми: СумДУ, 2006. — 17 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1174.doc

 

798 Методичні вказівки та завдання з курсу "Вища математика" на тему "Границя функції. Неперервність. Похідна": для студ. усіх спец. заочної форми навчання / В. В. Ніколенко, Н. С. Мартинова. — Суми: СумДУ, 2004. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1266.pdf

 

2106 Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних і контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" з теми "Криволінійний інтеграл": для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / В. В. Ніколенко, І. О. Шуда. — Суми: СумДУ, 2008. — 30 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1373.pdf

 

2692 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична геометрія": для студ. інженерних спец. денної форми навчання / Т. В. Завальна, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми : СумДУ, 2009. — 134 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2692.pdf

 

3794 Методичні вказівки до індивідуального домашнього завдання з теми "Лінії, задані рівняннями в полярних координатах та параметрично" з курсу "Вища математика" /Іваненко О.О., Кравченко Ю.А.- Суми, СумДУ, 2014.-  29 с.