ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2017/2018

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Вища математика

141 Методические указания и контрольные задания по теме "Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, А. П. Заславец. — Сумы: СумГУ, 2000. — 80 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1295.pdf

 

142 Методические указания и контрольные задания по теме "Дифференциальные уравнения и ряды" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. В. Дудка, И. Н. Беда, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1268.pdf

 

143 Методические указания и контрольные задания по теме "Функции нескольких переменных и интегралы" по курсу "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения / Н. И. Одарченко, В. А. Клименко, Ю. П. Бородай, Л. И. Фоменко. — Сумы: СумГУ, 2000. — 75 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1267.pdf

 

Тренінг з вищої математики "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" : для студ. інженер. ф-ту денної форми навч. / Уклад.: Н.І. Одарченко, О.В. Бондар, Т.І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 180 с. Шифр: 51(075.8)

 

694 Методичні вказівки та типові розрахунки для самостійної роботи на тему "Введення в математичний аналіз. Теорія границь" з курсу "Вища математика": для студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 31 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m694.pdf

 

2359 Методичні вказівки до самостійної роботи "Розв'язання систем диференціальних рівнянь" з курсу "Вища математика": для студ. усіх спец. денної форми навчання / Н. І. Одарченко. — Суми: СумДУ, 2000. — 10 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1012.pdf

 

153 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Теорія границь. Диференційне числення функцій однієї змінної" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2002. — 51с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1264.pdf

 

154 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Функції багатьох змінних" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового ін-ту артилерії ім. Б. Хмельницького при СумДУ / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2003. — 21 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1265.pdf

588 Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Диференціальні рівняння" з курсу "Вища математика": для курсантів Військового інституту артилерії при Сумскому державному університеті / Н. І. Одарченко, О. А. Білоус. — Суми: СумДУ, 2004. — 35 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2004/m588.pdf

 

1473 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Застосування похідної функції однієї змінної до дослідження функції": для студ. інженерного факультету денної форми навчання. / Н. І. Одарченко, О. В. Бондар, Т. І. Жиленко. — Суми: СумДУ, 2007. — 237 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=146446

 

2362 Методические указания и контрольные задания по теме "Ряды" курса "Высшая математика": для студ. всех спец. заочной формы обучения /  И. Н. Беда, В. А. Ячменев.  — Сумы: СумГУ, 1998. — 28с. 

 

2619 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Функції багатьох змінних": для студ. інженерних спец. денної форми навч. / Н. С. Мартинова, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми: СумДУ, 2009. — 83 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/2667.pdf

 

1174 Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни "Вища математика" на тему "Застосування визначеного інтеграла в задачах фізики": для студ. усіх спец. денної форми навчання / В. В. Ніколенко. — Суми: СумДУ, 2006. — 17 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1174.doc

 

798 Методичні вказівки та завдання з курсу "Вища математика" на тему "Границя функції. Неперервність. Похідна": для студ. усіх спец. заочної форми навчання / В. В. Ніколенко, Н. С. Мартинова. — Суми: СумДУ, 2004. — 59 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1266.pdf

 

2106 Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних і контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" з теми "Криволінійний інтеграл": для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання / В. В. Ніколенко, І. О. Шуда. — Суми: СумДУ, 2008. — 30 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1373.pdf

 

2692 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Вища математика" з теми "Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична геометрія": для студ. інженерних спец. денної форми навчання / Т. В. Завальна, Н. І. Одарченко, О. В. Бондар. — Суми : СумДУ, 2009. — 134 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2692.pdf

 

3794 Методичні вказівки до індивідуального домашнього завдання з теми "Лінії, задані рівняннями в полярних координатах та параметрично" з курсу "Вища математика" /Іваненко О.О., Кравченко Ю.А.- Суми, СумДУ, 2014.-  29 с.  
 
 

Навчальний посібник «Обчислення та застосування кратних та криволінійних інтегралів» Білоус О.А., Жиленко Т.І., м.Суми, СумДУ 2017 р. Видавництво СумДУ.

 

4223 Методичні вказівки до практичних занять із курсу "Вища математика". Розділ "Елементи векторної алгебри" : для студ. інженерних спеціальностей усіх форм навчання Білоус О.А., м. 2017 р. Видавництво СумДУ.

 

4259 Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання, Шуда І.О., Одарченко Н.І., м. 2017 р. СумДУ.

 

4260 Робочий зошит із дисципліни «Вища математика» на тему «Інтегральне числення» для студентів усіх інженерних спеціальностей денної форми навчання Шуда І.О., Одарченко Н.І., м. 2017 р. СумДУ.