ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2018/2019

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Напрями наукових досліджень кафедри

Напрями наукових досліджень кафедри  математичного аналізу і методів оптимізації :

 1. Геометрія і топологія підмноговидів і шарувань в ріманових та фінслерових просторах. Потоки середньої кривизни.
  Науковий керівник - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор БОРИСЕНКО О.А.
 2. Математичне моделювання в гідромашинобудуванні.
  Науковий керівник – доктор технічних наук, професор КОСТОРНОЙ С.Д.
 3. Математичне моделювання теплових і механічних полів у процесі фазових перетворювань матеріалів.
  Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент ЯЧМЕНЬОВ В.О.
 4. Вплив ієрархічної будови і самоподібності на поведінку складних твердотільних систем.
  Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, доцент ШУДА І.О.
 5. Розробка та застосування інноваційних технологій  при вивченні математичних дисциплін.
  Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент ОДАРЧЕНКО Н.І.

Держбюджетна та госпрозрахункова тематика в рамках напрямів наукових досліджень кафедри :

 • Математичне моделювання теплових і механічних полів у процесі фазових перетворень матеріалів (№0110U004792).
  КерівникЯЧМЕНЬОВ В.О.
 • Розробка та застосування інноваційних технологій при вивченні математичних дисциплін (№0110U004792).
  КерівникОДАРЧЕНКО Н.І.
 • Автоматичне проектування лопатевих гідравлічних машин на основі математичного моделювання течії рідини (№0110U007637).
  КерівникКОСТОРНОЙ С.Д.
 • Розрахунок проточної частини багатоступеневого відцентрового насосу з урахуванням сил в’язкості рідини, що перекачується (№51.23 – 01.12.СП).
  КерівникКОСТОРНОЙ С.Д.
 • Комплексний розрахунок проточої частини насосів типу Д (№51.23 – 02.12.СП).
  КерівникКОСТОРНОЙ С.Д.