ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Математики» 2017/2018

Контактна інформація

Сумський державний університет
Україна, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Корпус Н;
каб.: Н-202, Н-205

Тел.: +38 (0542) 68-77-58
E-mail: info@maimo.sumdu.edu.ua
maimo.sumdu.edu.ua@gmail.com

Математичний калейдоскоп

Конференції, олімпіади

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2017 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Моделювання деформаційної характеристики політетрафторетиленової матриці, Білоус О.А., Лаврик Д.С., IІ Международная научно-практическая конференция «СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ИНДУСТРИЯ 4.0. СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБМЕНА ДАННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ», 22-26 мая 2017 года Сумы – 2017., 2017 р., м. м Суми: СумДУ.
 2. Формування просторового мислення при розв’язку математичних задач: від школи до університету, Білоус О.А., ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», 27 квітня 2017 року. Київ., 2017 р., м. м.Київ.
 3. Оптимізація математичної моделі механічної характеристики полімерного матеріалу, Білоус О.А., Лаврик Д.С., Матеріали та програма науково - технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА: 2017», Суми, 17–20 квітня 2017 року. С. 204, 2017 р., м. м Суми: СумДУ.
 4.  Статистичні оцінки адекватності математичної моделі, Білоус О.А., Грес В.М., Матеріали та програма науково - технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА: 2017», Суми, 17–20 квітня 2017 року. С. 203, 2017 р., м. м Суми: Сумський державний університет.
 5. Аналіз бістабільної конденсації обмінного процесу системи травлення організму, Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 6. Сумісна робота з вищої математики у віртуальному середовищі, Жиленко Т.І., Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення та перспективи розвитку, 2017 р., м. Черкаси.
 7. Змішане навчання побудови поверхонь другого порядку та їх перерізів, Жиленко Т.І., «ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І АНДРГОГІКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» (20-21 листопада 2017 року) 2017, 2017 р., м. Кривий Ріг.
 8. Інтегроване навчання математичної обробки даних, Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М., «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2017) : міжнародна науково-практична конференція, 7-8 грудня 2017 р., м. Суми, 2017 р., м. м. Суми: СДПУ ім. А.С.Макаренка.
 9. Застосування мультифрактального флуктуаційного аналізу для визначення шорсткості тканини, Шуда І.О., Жиленко Т.І., VII Українсько-польські Наукові діалоги, 2017 р., м. Хмельницький.
 10. Використання комп'ютерного моделювання при вивченні наноструктурованих покриттів, Кравченко Ю.А., Теницька А.О., Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 29 листопада 2017 р., 2017 р., м. Суми, Україна.
 11. Моделювання структури пористих покриттів з використанням теорії фракталів, Кравченко Ю.А., Красніков А., Інформатика, математика, автоматика ІМА :: 2017 матеріали та програма науково-технічної конференції (Суми, 17–21 квітня 2017 Інформатика, математика, автоматика ІМА :: 2017 матеріали та програма науково-технічної конференції (Суми, 17–21 квітня 2017 року), 2017 р., м. Суми: Вид-во Суми : м. Суми, СумДУ.
 12. Вебінари – форма дистанційного навчання обдарованих дітей і профорієнтаційної роботи зі школярами, Шуда І.О., Захарченко Н.М., Матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції: розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017», 20171 р., м. Суми.
 13. Електричні властивості матеріалів плівкових омічних контактів на основі Fe, Cu, Cr, Ge, Захарченко Н.М., Однодворець Л.В., Матеріали та програма науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ-2017, 2017 р., м. Суми : вид-во СумДУ.
 14. Coercivity of film materials based on Fe and Ge, Захарченко Н.М., Однодворець Л.В., MATERIALS ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND CHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik), 2017 р., м. Івано-Франківськ: ПрНУ імені Василя Стефаника.
 15. Математична модель визначення температурного поля сферичного середовища, Клименко В.А., Соколов О.С., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 16. Конвективний теплообмін необмеженого циліндричного середовища з зовнішнім середовищем, Клименко В.А., Дудник Б.В., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.
 17. Температурний стан стержня при конвективному теплообміні з навколишнім середовищем, Клименко В.А., Тихоненко О.Ю., Інформатика, математика, автоматика. ІМА - 2017, 2017 р., м. Суми.

 

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2016 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Расчет температурных полей в составном полубесконечном теле с учетом обобщенного закона Фурье. Ячменев В.А., Николенко В.В., Международная научно-техническая конференция НТУ ХПИ «Энергетические и теплофизические процессы и оборудование», г.Харьков, 2016.
 2. Методологія використання аналізу та синтезу як основних прийомів активізації розумової діяльності при вивченні математики. Ячменьов В.О., Ніколенко В.В. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 3. Методи розвязування діофантових рівнянь. Ніколенко В.В., Синиця О. Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 4. Лінійні діофантові рівняння. Ніколенко В.В., Сенецька К. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 5. Эффективность дистанционного тренажера при изучении математических дисциплин. Билоус Е.А. Материалы XYI Международной конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии», ВГУ, г.Воронеж, 2016.
 6. Особливості застосування дистанційних курсів при вивченні вищої математики. Білоус О.А. Мктеріали науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів», СумДУ, Суми, 2016.
 7. Групові знання в дистанційному математичному курсі. Білоус О.А. Матеріали III Всеукраїнської конференції молодих науковців «Інформаційні технології -2016», м.Київ, 2016.
 8. Гвинтова структура одношарових нанотубуленів. Білоус О.А., Гула О.В. Матеріали науково-технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА:2016», Суми, СумДУ, 2016.
 9. Моделирование характеристик твердости и износостойкости металлических поверхностей. Билоус Е.А., Соловьев С.С.   Международная научно-техническая конференция «Моделирование в технике и экономике», Витебск, ВГТУ, 2016.
 10. Апроксимация гусіаном. Білоус О.А., Отог Д.В., Неклець Г.Г. Матеріали науково-технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика ІМА:2016», Суми, СумДУ, 2016.
 11. Зависимость механических характеристик поверхности от состава наплавленного металла. Билоус Е.А.  Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Болгария, г.Варна, Технический университет Варны, 2016.
 12. Модель зависимости механических характеристик поверхности от состава наплавленного металла. Билоус Е. А. Материалы Международной научно-технической конференции «Системи розробки та постановки продукції на виробництво», Суми, СумДУ, 2016.
 13. Моделирование прочностных характеристик активированной политетрафторєтиленовой матрицы. Билоус Е.А. Вторая международная конференция «Деформирование и разрушение композиционных материалов и конструкций», DFCMS-2016,  Москва, 2016.
 14. Наукова конференція як компонент професійної підготовки студентів інженерних спеціальностей. Білоус О.А., Кравченко Ю.А. Матеріали IY  науково-практичної конференції СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми, СДПУ ім.А.С. Макаренка, 2016.
 15. Види практичної роботи при вивченні дистанційного математичного курсу. Білоус О.А. III Міжнародна конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищий школі», Кропивницький, КДПУ, 2016.
 16. Математика у створенні компьютерних ігор. Білоус О.А., Грес В.М., Черненко В.В.  Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 17. Геометричні форми сонячних батарей. Білоус О.А., Лаврик Д.С. . Матеріали YIII студентської конференції  факультету ЕЛІТ СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 18. Застосування відкритих засобів навчання при вивченні вищої математики у вищих навчальних закладах. Жиленко Т.І, Захарченко Н.М. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтеренет-конференції «Освітні тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми методології навчання», Харків, 2016.
 19. Застосування матриць до розвязання систем диференціальних рівнянь. Жиленко Т.І., Кудрявцев А.М. . Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 20. Метод Монте-Карло. Кравченко Ю.А.,  Оттог Д.В.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 21. Фрактальні моделі в науці і природі. Кравченко Ю.А., Однодворець К.С.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 22. Цікаві криві в математиці і техниці. Кравченко Ю.А., Долгов-Гордійчук С.Р. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 23. Співпраця у системі «ЗНО-ВНЗ» як умова поліпшення якості професійної освіти. Шуда І.О., Одарченко Н.І. Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі неперервної освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»,  Київ, НАУ, 2016.
 24. Застосування «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів. Шуда І.О., Одарченко Н.І. Матеріали науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів», Суми, СумДУ, 2016.
 25. Використання овалів Декарта в теорії навігації. Клименко В.А., Соколов О.С. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 26. Теплопроводність при конвективному теплообміні і нелінійній постановці. Клименко В.А., Дударенко В.О. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 27. Температурний стан охолоджуваного сферичного середовища. Клименко В.А., Купріянов Б.Ю. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 28. Температурний стан пластини при теплообміні за законом Ньютона. Клименко В.А., Ярушина Є.В.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 29. Функці\ та їх графіки навколо нас. Захарченко  Н.М., Левченко Т.В. Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 30. Золотий перетин і web-дизайн. Захарченко Н.М., Резнікова А.С.  Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 31. Дослідження впливу рухомих джерел тепла на напружено-деформований стан елементів конструкції. Клименко В.А., Гричаний А.Л.  . Матеріали YIII студентської конференції  СумДУ «Перший крок у науку», 2016.
 32. О некоторых неточностях решения уравнений движения идеальной жидкости. Косторной С.Д. XYI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», Суми, 2016.

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2015 р.

(із публікацією матеріалів)

1. Ніколенко В.В., Ячменьов В.О. Методичне забезпечення дистанційного курсу «Вища математика» / В. В. Ніколенко,  В. О. Ячменьов // Матеріали II міжнародної  науково-методичної конференції « Розвиток  інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»,  м. Суми, 2015 р. - С 50-52.

2 Мартинова Н.С. Формування каталогу відкритих електронних навчальних матеріалів з математичних дисциплін / Мартинова Н.С., Дегтяренко В.Г. // Інформаційні технології в освіті. МатеріалиVII Всеукраїнської НПК.- Мелі-тополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015.- С.-180-186.

3. Косторной С.Д. Модель течения идеальной жидкости, учитывающая особенности граничных условий реальной жидкости / С.Д.Косторной // Материали XVII Міжнародного симпозіуму «Методи дискретних особливостей в задачах мат.фізики». – Суми. – 2015.– С.130-134.

4. Використання «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів. Шуда І.О., Одарченко Н.І.  Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу», Суми, СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015.

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2014 р.

(із публікацією матеріалів)

 

1. Борисенко А.А., Драч К.Д. Geometry of hypersurfaces with bounded normal curvature. Korea,The International Congress of Mathematicians, 2014, Short Communications, 2014 р., Seoul, Korea.

2. Борисенко А.А. About cylindricity of Submanifolds with straight line in Minkowsky Space. Serbia, 13th Serbian Mathematical Congress Book of Abstracts, 2014 р., м. Vrnjačka Banja, Serbia.

3. Борисенко А.А. ISOMETRIC IMMERSION OF KÄHLER SUBMANIFOLDS IN THE FORM OF CONVEX SUBMANIFOLDS IN EUCLIDEAN SPACE. Serbia,      Geometrical Seminar Book of Abstracts, 2014 р., м. Vrnjačka Banja, Serbia.

4. Борисенко А.А. Inverse isoperimetric inequality. Book of Abstracts II International Conference «ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS», 2014 р., м. Kharkiv.

5. Борисенко А.А. О строении трехмерных поверхностей с метрикой вращения. Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, 2014 р., м. Суми.

6. Кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Obtaining of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings and Their Research Using X-Ray Methods. Литва, 5-rth International Conference Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications, Kaunas, Lithuania, 2014 р., м. Каунас.

7. Кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Research of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings and Their Obtaining. Польща, X-th International Conference Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, Kazimierz Dolny, Poland, 2014 р., м. Люблін.

8. кравченко Ю.А., Бондар О.В., Шипиленко А.П., Постольний Б.О. Structure and Properties of Superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N Coatings. Nanomaterials: Applications and Properties NAP – 2014, 2014 р., м. Суми.

9. Білоус О.А., Одарченко Н.І. ІТ-технології при вивченні математичних дисциплін. Матеріали ІІ Всеукраїнської дистанційної науково- методичної конференції з міжнародною участю "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу" «ІТМ*плюс - 2014», 2014 р., м.Суми, СДПУ.

10. Білоус О.А. Організація самостійної роботи студентів із застосуванням дистанційних технологій. V Міжвузівська обласна методична конференція “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів”, 2014 р., м. Суми, Вид-во СумДУ.

11. БілоусО.А. Електронний тренажер як засіб підвищення якості математичної освіти. Матеріали X Міжнародної науково-методичної конфе-ренції «Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя», 2014 р., м. Суми, Вид-во СумДУ.

12. Ющенко О.В., Жиленко Т.І., Макашенець М.С.Опис активних речовин в рамках гідродинамічного підходу. Матеріали та програма науково-технічної кон-ференції «Фізика, електроніка, електро-техніка – 2014», 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

13. Ющенко О.В., Жиленко Т.І.Влияние колебаний температуры и осаждаемого потока на процесс квази-равновесной кон-денсации Сборник материалов международных научных чтений им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных ма-териалов»., 2014 р., м. Москва: ИМЕТ РАН.

14. Шуда І.О. Сенс життя - фізика. Творчий шлях заслуженого діяча науки і техніки України, проф. О.І. Олємского. Збірка тез. Школа-семінар “Багатомасштабне моделювання фізичних процесів у конденсованих середовищах”, 2014 р., м. Суми, ІПФ НАН України.

15. Козлова І.І., Лук'яніхін О.В. Сучасні методи захисту інформації.Перший крок у науку : матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, м. Суми, 7 грудня 2014 р., 2014 р., м. Суми.

16. Білоус О.А., Зінченко Д. Отпечаток бога в математике и природе. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

17. Білоус О.А., Шевченко С. Математика и движение космических тел. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

18. Білоус О.А., Рижков О. Золотий перетин. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

19 .Білоус О.А., Милашечкин О. Применение математики в генетике. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

20. Білоус О.А., Кудояр І. Як заощадити електроенергію та власні кошти. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

21. Білоус О.А., Босенко В., Бурда А. Ряд Тейлора в мікрокалькуляторах. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

22. Білоус О.А., Подопригора О. Системи координат у житті. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

23. Білоус О.А., Макоєдов М. Eлементи числової послідовності.Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

24. Білоус О.А., Кононов О. Багатовимірний масив. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

25. Білоус О.А., Васюхно М. Логарифми навколо нас. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

26. Білоус О.А., Пронозов І. Математика у нанотехнологіях. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014 р., м. м.Суми, СумДУ.

27. Ніколенко В.В. Прогностична модель успішності в системі дистанційного навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції CДПУ "Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця", 2014 р., м. Суми.

28. Ніколенко В.В. Застосування методів теорії нечітких множин при прогнозуванні успішності навчання. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Математика в сучасному технічному університеті", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2014 р., м. Київ

http://matan.kpi.ua/uk/workshops

29. Клименко В.А. Нестационарная теплопроводность изотропной пластины. Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, м. Суми, 7 грудня 2014 р., 2014 р., м. Суми.

30. Шуда І.О., Валенкевич М. Діофантові рівняння. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

31. Шуда І.О., Виноградов М. Стрічка Мебіуса. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

32. Шуда І.О., Шляхетський А. Квантові точки. Матеріали VI студентської конференції "Перший крок у науку", 2014р., м. Суми.

33. Жиленко Т.І. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИИ. XI Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и технология неорганических материалов", 2014 р., м. Москва: ИМЕТ РАН.

34. Жиленко Т.І., Захарченко Н.М., Парієнко В. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА СИСТЕМА ЗНАНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ. X Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", 2014 р., м. Варна-Дніпропетровськ.

35. Жиленко Т.І., Захарченко Н.М. ПЕРСПЕКТИВА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН – ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ. ІІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти-2014», 2014 р., м. Донецьк ДонНУЕТ.

36. Мартинова Н.С., Сотник Я., Овчинніков І. Использование инструментов игрофикации в онлайн обучении. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті", 2014 р., м. Мелітополь.

37. Беда І.М., Клюєв С.Ю. Експериментальні дослідження пружнї сили шпаринного ущільнення довільної довжини. Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

38. Беда І.М., Приходько М. Аналіз нелінійної пружної сили шпаринного ущільнення . Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, 2014 р., м. Суми, Сумський державний університет.

39. Кравченко Ю.А., Болдак Л. Впливдуплексной обробки на структурні зміни порошкових покриттів на основі нікелю. Матеріали та програма науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка – 2014», 2014 р., м. Суми.

40. Одарченко Н.І., Абакумов Б., Гриценко Р.Апроксімація диференційованих функцій. "Перший крок у науку". Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, 2014 р., м. Суми.

41. Одарченко Н.І., Басов В. Задачі механіки та фізики у вищій математиці. "Перший крок у науку". Матеріали VІ студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій, р., м. Суми.

42. Кравченко Ю.А., Бабенко А. Защита поверхности материаллов при помощи пленочно-порошковых покрытий. XI Відкритий студентський науково-практичний семінар кафедри фундаментальних і науково-практичних дисциплін "Хімія: наука і практика", 2014 р., м. Шостка.

43. Косторной С.Д., Марченко Л. К., Пузик Р. В.  Новый подход к решению задачи течения идеальной жидкости в криволинейном канале. ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція Сучасні технології в промисловому виробнитстві м. Суми, СумДУ 22-25 квітня 2014 рік, 2014 р., м. м. Суми.

44. Косторной С.Д., Марченко Л. К., Пузик Р. В. 3D моделирование течения жидкости в проточной части лопастных гидравлических машин. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» «MicroCAD-2014». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 2014 р. 

45. Косторной С.Д., Бондарев А. О., Хурсенко И. В., Крупцева Н. Д. Анализ методов решения уравнений Навье-Стокса. ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція Сучасні технології в промисловому виробнитстві м. Суми, СумДУ, 22-25 квітня 2014 рік, 2014 р., м. Суми.

46.  Косторной С.Д., Бондарев А. О., Хурсенко И. В., Крупцева Н. Д. Краткий анализ методов решения уравнений Навье-Стокса.XXII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» «MicroCAD-2014».

47. Ячменьов В.О., С. А. Терновский. Решение начально-краевых задач для уравнений с дробными производными. Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференці, 2014 р., м. Суми.

48 Кравченко Ю.А., Базыль Е.А. Возможности web-сервиса Lectur.ED для создания /. Базыль Е. А., Кравченко Ю. А. // Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика : матери-алы III междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 24 сент. 2014 г.).– Чебоксары: ЦНС «Интерак-тив плюс», 2014. – С. 20–21. 

 

 

 

Участь у конференціях викладачів кафедри МАіМО за 2013 р.

(із публікацією матеріалів)

 1. Беда І.М. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 2. Білоус О.А. 13-я Международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании», г.Москва.
 3. Білоус О.А Конференція факультету ЕлІТ «Інформатика, математика, автоматика» СумДУ, м. Суми.
 4. Білоус О.А.  V студентська конференція «Перший крок у науку»,          м. Суми.
 5. Борисенко О.А. Міжнародна конференція з геометрії, топології та викладання геометрії, 9-15 вересня м.Черкаси ( оргкомітет).
 6. Борисенко О.А. Кримська Міжнародна Конференція, м. Судак (Член Програмного комітету).
 7. Борисенко О.А. Міський конкурс робіт  Малої академії наук, Голова оргкомітету.
 8. Борисенко О.А. Обласний конкурс робіт Малої академії наук, Голова  оргкомітету.
 9. Борисенко О.А. International Workshop "Geometry and Symbolic Computations,Abstracts, 2013 р., м. Haifa (Israel).
 10.  Борисенко О.А. International Conference"Differential Geometry and its Applications,Abstracts, 2013 р., м. Brno.
 11.  Борисенко О.А. Coloquium on Differential Geometry andits Applications"Abstracts, 2013 р., м. Debrecen, Hungary.
 12.  Борисенко О.А. Науково-технічна конференція СумДУ, м. Суми.
 13. Жиленко Т.І. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», г. Севастополь.
 14.   Жиленко Т.І. IX Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», м. Варна-Дніпропетровськ.
 15.  Жиленко Т.І. X Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», м. Москва.
 16.  Захарченко Н.М.  IX Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», м. Варна-Дніпропетровськ.
 17.  Захарченко Н.М. 11 відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН), м. Львів.
 18.  Захарченко Н.М. IV міжвузівський круглий стіл "Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві", м. Маріуполь.
 19.  Захарченко Н.М. IX Міжнародна науково-методична конференція (14–15 листопада 2013 року) “Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя”,  м. Суми.
 20.  Клименко В.А. III Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Математика и ее приложения в современной науке», Росія.
 21. Клименко В. А. Конференція факультету ЕлІТ «Інформатика, математика, автоматика» СумДУ, м. Суми.
 22. Клименко В.А. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 23.  Ніколенко В.В. Всеукраїнська науково-практична конференція СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми.
 24.  Ніколенко В.В.V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 25.  Косторний С.Д. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 26.  Кравченко Ю.А. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 27.  Мартинова Н.С.  VII Всеукраїнська студентська наукова конференція, м.Ніжин.
 28.  Малютін К.Г.  IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики», Росія.
 29.  Малютін К.Г. Международная научная конференция «Спектральный анализ и нелинейные задачи», м. Уфа.
 30.  Малютін К.Г.  Thesises of 9th International ISAAC Congress, 2013 р.,     м. Krakow.
 31. Малютін К.Г.  International mathematical conference “Bogolyubov readings DIF-2013. Differential equations, theory of functions and their applications” on the occasion of the 75th anniversary of academician A.M. Samoilenko.
 32.  Малютін К.Г. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 33. Маслов О.П. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспіра.нтів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 34.  Одарченко Н.І.  V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 35. Шуда І.О. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.
 36.  Шуда І.О. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 37.  Ячменьов В.О. Всеукраїнська науково-практична конференція СДПУ «Наукова діяльність як шлях формування компетентностей майбутнього фахівця», м.Суми.
 38. Ячменьов В.О. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, м.Суми.
 39.  Ячменьов В.О. КММК-2013, м.Судак, Крим.
 40. Ячменьов В.О. V студентська конференція «Перший крок у науку»,    м. Суми.